Babcia i Dziadek to sponsorzy

Z okazji Dnia Babci i Dziadka BIK portretuje współczesnych seniorów jako czujących się młodziej niż na swój wiek, aktywnych kulturalnie i sportowo, ale także dość zadłużonych. Ponad połowę ich zadłużenia stanowią kredyty konsumpcyjne.

Osoby w wieku 65 i więcej lat, zgodnie z terminologią Eurostatu oraz OECD, określane są w raportach badawczych i statystykach standardowo jako starsze. Grupa ta wynosi w Polsce obecnie 6,4 mln osób, wśród których udział pań (60,7 proc.) jest większy niż panów. Mimo przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln do 2050 r., spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Jak wynika z danych GUS w 2050 r. w Polsce udział osób starszych przekroczy 30 proc. na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35 proc.

Ekonomiczna rola Polaków w wieku 65 lat

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, osoby starsze mają udział we wszystkich rodzajach kredytów - spłacają kredyty mieszkaniowe (6,6 mld zł), konsumpcyjne (18,9 mld zł), karty kredytowe (1,1 mld zł) oraz limity debetowe (0,9 mld zł).

Ponad 43 tys. osób w wieku 65+ ma 211,4 tys. pożyczek z tytułu których do spłaty mają 2 mld zł (10 proc. łącznego zadłużenia). Średnie zadłużenie w tej grupie wiekowej (łącznie: kredyt konsumpcyjny, karta kredytowa, limit debetowy, pożyczka oraz kredyt mieszkaniowy) wynosi aż 9 936 zł na osobę.

Portret współczesnego seniora

Dzisiejsi seniorzy są w przeważającej mierze osobami bardziej aktywnymi, niż w dawniej przyjętym stereotypie. Czują się młodsi niż wynika to z wieku, przynajmniej o 11 lat. Przyznało to 44 proc. respondentów badania, zapytanych o ich odczucie dotyczące wieku.

Wprawdzie nie pracują zawodowo, ale swój czas spędzają aktywnie, spotykając się z przyjaciółmi (23 proc.), zajmując się ogródkiem na działce (31 proc.) lub opiekując wnukami (16 proc.). Wciąż najwięcej czasu wolnego spędzają przed telewizorem – codzienne oglądanie telewizji nie więcej niż cztery godziny zadeklarowało 57 proc. osób w wieku 65 i więcej lat, przy czym w tym typie rozrywki wyprzedzają ich młodsi (61 proc.) – grupa 16 lat i więcej.

Seniorzy są także zainteresowani sportem i rekreacją - deklaracje o regularnym uczestnictwie dotyczą 11,4 proc. osób w wieku 65 lat i więcej, natomiast 13,2 proc. stanowiły deklaracje o sporadycznej aktywności ruchowej. Mężczyźni w tej grupie wiekowej byli nieco bardziej aktywni sportowo-rekreacyjnie niż kobiety (o 5,3 proc.). Z kolei kobiety wysuwają się na prowadzenie w większości form aktywności kulturalnej, np. więcej kobiet niż mężczyzn czytało książki (54,9 proc. wobec 40,7 proc.) i uczęszczało do instytucji kultury.

Babcia i Dziadek to sponsorzy

Starsi, zapytani w badaniach opinii o ich wartości w życiu wymieniają na pierwszym miejscu zdrowie (83 proc.) a następnie rodzinę i szczęście rodzinne (77 proc.).

- Deklaracja, w której jedną z przewodnich wartości dla osób starszych jest rodzina, to z pewnością jeden z powodów, dzięki którym młodsze pokolenia wciąż mogą liczyć na babcie i dziadków – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. - Potrzeba dzielenia się i wsparcia materialnego swojej rodziny, bliskich może wpływać na zapotrzebowanie "na gotówkę", co widać w danych BIK – zauważa.

Z zestawienia wynika, że połowa posiadanych produktów kredytowych seniorów to kredyty konsumpcyjne (50 proc.). W drugiej kolejności są to linie debetowe (31 proc.) tu seniorzy wiodą prym nad pozostałą grupą wszystkich kredytobiorców, w przypadku których udział linii debetowych w łącznej liczbie czynnych produktów kredytowych wynosi 20 proc.

Dziadek ma grubszy portfel

Grupę seniorów można scharakteryzować jako aktywnych konsumentów. Nie bez znaczenia jest stabilność ich dochodów oraz samodzielność mieszkaniowa, wynikająca z posiadania najczęściej własnościowej nieruchomości. Może to plasować seniorów w lepszej sytuacji niż w przypadku osób na dorobku rodzinnym czy zawodowym.

Z analizy GUS o wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 r. wynika, że średnia arytmetyczna wysokości miesięcznych emerytur w Polsce wyniosła 2 049,15 zł. W wyniku różnicy wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami, te pierwsze uzyskują uprawnienia w wieku 60 lat, podczas gdy mężczyźni po ukończeniu 65 lat. W efekcie dysproporcja w dochodach babć i dziadków jest znacząca - średnia dla mężczyzn była na poziomie 2 525,67 zł, a dla kobiet wynosiła 1 722,09 zł.

Różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn widoczna jest nie tylko w zarobkach, ale także w emeryturach i jeszcze się pogłębia w związku z obniżeniem i zróżnicowaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wśród kredytobiorców seniorów przeważają kobiety (57,5 proc.), co wynika z demografii (kobiety w wieku 65 plus stanowią 60,7 proc. populacji seniorów), jednak kwota do spłaty rozkłada się prawie po połowie – 51 proc. kobiety / 49 proc. mężczyźni. - Bez wątpienia wpływa na to czynnik dochodowy – zauważa główny analityk kredytowy BIK.

 

Katarzyna Pierzchała 2473 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }