Wódka z Polski - od 5 lat chroniona

Od 13 stycznia 2013 r. obowiązuje definicja polskiej wódki, która po nowelizacji, szczegółowo określa, jakie wódki mogą stosować chronione oznaczenie geograficzne "Polska Wódka/Polish Vodka."

13 stycznia jest ważnym dniem dla Polskiej Wódki, która tak jak francuski koniak, czy szkocka whisky jest wpisana na listę chronionych oznaczeń geograficznych.

Według badania dla Fundacji Polska Wódka, tylko 1/3 Polaków wie, że kolebką tego trunku jest nasz kraj*.

W budowaniu świadomości konsumentów ma pomóc Muzeum Polskiej Wódki, które już za kilka miesięcy zostanie otwarte na warszawskiej Pradze-Północ, w Centrum Praskim Koneser.

Polska jest największym producentem wódki w Unii Europejskiej oraz czwartym na świecie po Rosji, USA i Ukrainie, ale to Rosja uważana jest za kolebkę tego trunku. Potwierdzają to wyniki badania Kantar TNS* przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Wódka wśród ponad 500 turystów z kraju i zagranicy, którzy odwiedzili Warszawę lata 2017. 61 proc. respondentów uważa, że ojczyzną wódki jest Rosja. Polskę w tej roli wskazało tylko 33 proc. rodaków oraz 15 proc. turystów z Niemiec, 17 proc. z Wielkiej Brytanii oraz 20 proc. z Francji. Muzeum Polskiej Wódki ma pomóc zmienić te statystyki i budować świadomość narodowego trunku.

- Polska Wódka ma lojalnych konsumentów na całym świecie. Widzimy jednak potrzebę promocji narodowego dziedzictwa. Otwarcie Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, będzie kolejnym, po wpisaniu trunku na listę chronionych oznaczeń geograficznych oraz wprowadzeniu definicji Polskiej Wódki, ważnym dniem w historii tego trunku – mówi Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, które jest patronem muzeum.

Obowiązująca od pięciu lat (od 13 stycznia 2013 r.) definicja Polskiej Wódki po nowelizacji, szczegółowo określa, jakie wódki mogą stosować chronione oznaczenie geograficzne „Polska Wódka/Polish Vodka”. Po pierwsze, do jej produkcji można użyć wyłącznie pięciu tradycyjnych polskich zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa) albo ziemniaków wyrosłych na polskiej ziemi. Po drugie, poza krajowym pochodzeniem surowców, wszystkie etapy produkcji (poza butelkowaniem) muszą odbywać się na terenie Polski. Tylko produkty alkoholowe spełniające te kryteria mogą być nazywane Polską Wódką. Jej wielowiekową bogatą historię oraz proces produkcji już za kilka miesięcy poznamy w Muzeum Polskiej Wódki na terenie dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”, na warszawskiej Pradze-Północ.

* Badanie zrealizowane na zlecenie Fundacji Polska Wódka przez Kantar TNS za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez turystów odwiedzających Warszawę w sierpniu i wrześniu 2017 roku. Badanie przeprowadzone na grupie 503 turystów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.