Spomlek bez GMO

Od 2018 r. mleko do produkowanych przez Spółdzielczą Mleczarnię serów pochodzi od krów żywionych paszami bez GMO.

- Ideą wprowadzenia programu NON GMO u naszych dostawców było dostosowanie się do wymogów rynku nie tylko polskiego, ale również europejskiego - tłumaczy Edward Bajko, prezes zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

I dodaje, że szczególnie na Zachodzie widać wyraźny trend odejścia od produktów modyfikowanych genetycznie. Jedna z wielkich sieci handlowych, która działa również w Polsce, w Niemczech i Austrii wprowadziła w swoich sklepach całą gamę produktów wolnych od GMO. Wyraźne sygnały o przeniesieniu europejskich standardów do Polski pojawiły się w ubiegłym roku. Można się więc spodziewać, że to kwestia czasu, kiedy nasi odbiorcy wymuszą na przetwórcach takie procedury – mówi Edward Bajko, prezes zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Mleczarnia Spomlek stworzyła rolnikom możliwość produkcji mleka od krów żywionych paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Doradcy firmy już od początku ubiegłego roku odwiedzali gospodarstwa, informowali o wytycznych do produkcji mleka od krów żywionych paszami NON GMO. Od sierpnia 2017 r. obowiązywał okres przejściowy, czyli dostosowania gospodarstw do produkcji na nowych zasadach.
 
Gospodarstwa, które sukcesywnie deklarowały chęć przystąpienia do programu mogły już od sierpnia otrzymać dopłatę z tytułu żywienia krów paszami NON GMO, który wynosi 0,10 zł do litra mleka. Wprowadzona została po to, aby pokryć w całości koszty związane z przestawieniem się na zakup pasz niemodyfikowanych genetycznie, które są nieco droższe.
 
Firma opracowała też wewnętrzny system kontroli, który będzie monitorował czy w gospodarstwach nie dochodzi do zanieczyszczenia produktu pozostałościami pasz GMO. Kontrolowana jest dokumentacja potwierdzająca zakup pasz NON GMO, a nawet ich transport. Dodatkowo pasze sprawdzane są specjalnymi paskami diagnostycznymi, a w przypadku ich odbarwienia się, próbki pasz wysyłane są do akredytowanego niezależnego laboratorium.
 
Spomlek, producent serów Serenada i długodojrzewających marki Skarby Serowara, wprowadził zmiany o wiele wcześniej niż oczekiwałyby tego przepisy prawa –  wejście ustawy paszowej zakazującej wytwarzania, wypuszczania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych, przewidziane jest dopiero na 2019 r.
 
Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.