We wtorek i środę niedziele w Sejmie

Po popołudniu zbierze się sejmowa komisja, która zaopiniuje senackie poprawki w ustawie ograniczającej handel w niedziele. W środę natomiast odbędzie się ogólnoplenarna debata na ten temat z udziałem posłów wszystkich klubów. Być może także głosowanie.

Przypomnijmy. W połowie grudnia 2017 r. senatorowie zaproponowali szereg dość kluczowych poprawek do procedowanej ustawy ograniczającej handel w niedziele i w niektóre inne dni, co oznacza, że musi ona zostać ponownie przegłosowana przez Sejm. Najpierw jednak opinię o wprowadzonych zmianach i rekomendację, jak głosować, musi wydać sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny i to jej posiedzenie zaplanowano na wtorek 9 stycznia br. na godz. 15.30.

W wyniku intensywnych prac dwóch połączonych senackich komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (szczegóły są tutaj http://handelextra.pl/artykuly/206486,znow-zmiany-w-ustawie-o-zakazie-handlu-w-niedziele), ustawa zyskała doprecyzowanie m.in. kwestii handlu w niedziele w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach oraz lokalach gastronomicznych. Oznacza to, że handel w kwiaciarniach będzie w niedziele dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność polega na handlu kwiatami.

Analogicznie w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach – tu też przeważająca działalność ma polegać na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Senat zaproponował też wyłączenie spod zakazu tych placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna.

Jedna z poprawek doprecyzowuje ustawę tak, aby spod zakazu nie zostały wyjęte sklepy działające na zasadzie franczyzy. Parlamentarzyści rekomendują dodanie zapisu mówiącego o tym, że właściciel będzie mógł otworzyć placówkę w niedziele tylko wtedy, gdy będzie prowadził sprzedaż „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Senatorowie poparli również wyłączenie spod zakazu handlu w niedziele sprzedaży ryb zarówno „z burty”, jak i z punktów pierwszej sprzedaży. Początkowo komisje proponowały wyłączenie spod zakazu jedynie punktów pierwszej sprzedaży ryb, jednak podczas dyskusji na posiedzeniu komisji senatorowie przyznali, że nie we wszystkich portach znajdują się takie punkty i rybacy prowadzą sprzedaż „z burty”.

Senatorowie byli także zdania, że zakaz handlu nie powinien obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie tak jak uchwalił Sejm - w garnizonach. Zdaniem senatorów pojęcie garnizon jest zbyt obszerne, bo może oznaczać też miasta czy miasteczka, dlatego rekomendują zawężenie tego przepisu.

Dziś nad ich propozycjami debatować będą posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a jutro odbędzie się ogólnoplenarna debata nad pomysłem ograniczenia handlu w niedziele i w niektóre inne dni. W jutrzejszym porządku obrad Sejmu zaplanowano również – obok dyskusji nad sprawozdaniem Komisji - trzyminutowe oświadczenia parlamentarzystów w imieniu klubów i kół. Zapowiada się gorąca debata.

Nie jest wykluczone, że podczas środowego posiedzenia Sejmu ustawa zostanie uchwalona. Parlamentarzyści będą się śpieszyć, bowiem w ustawie jest zapis, że zacznie ona obowiązywać już od 1 marca br.

Więcej o trudach uchwalania zakazu handlu w niedziele jest tutaj:

https://handelextra.pl/artykuly/207037,szykuja-sie-kolejne-ograniczenia-w-handlu

https://handelextra.pl/artykuly/206338,handel-w-niedziele-sklepy-zabka-jednak-zamkniete

https://handelextra.pl/artykuly/206965,juz-we-wtorek-niedziele-wracaja-do-sejmu

Zdjęcie: Photogenica

 

 

Katarzyna Pierzchała 5187 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.