Polska ósmym eksporterem słodyczy na świecie

Między 2012 a 2016 r. eksport polskich słodyczy wzrósł o niemal 80 proc.

Światowy rynek słodyczy według Centrum Analiz PKO BP wart był w 2016 r. 190 mld dolarów, a do 2022 r. wartość ta wzrośnie do 232 mld dolarów, czyli o 22 proc.

Największy udział w sprzedaży słodkości w ubiegłym roku miały Stany Zjednoczone (ponad 30 mld dolarów); wartość drugiego pod tym względem rynku chińskiego wynosi niespełna 20 mld dolarów.

- W latach 2012–2016 eksport polskich słodyczy wzrósł o prawie 79,5 proc., z poziomu 1,66 mld EUR do 2,98 mld EUR. Polska jest 8. największym eksporterem słodyczy na świecie, z udziałem na poziomie 4,8 proc. w 2016 r. - piszą analitycy największego polskiego banku.

Największym odbiorcą tych produktów z Polski są Niemcy, odpowiadające za 21 proc. zagranicznej sprzedaży polskiego przemysłu słodyczowego. Jednocześnie od 2012 roku eksport w tej kategorii za Odrę wzrósł o ponad 90 proc. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania (15 proc.), a na trzecim Czechy (6 proc.). Z największą dynamiką rosła natomiast wysyłka do Włoch (pięcioipółkrotny wzrost w ciągu pięciu lat), Holandii (ponadczterokrotny) i Francji (o 280 proc.).

Dla Niemców Polska jest trzecim największym zagranicznym dostawcą słodyczy; w imporcie przez Holandię i Włochy zajmuje piąte miejsce, a we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii - szóste.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.