Ren kontra Hortex: spór zakończony ugodą

Między byłym już właścicielem Hortexu a spółką Ren doszło do ugody.

14 grudnia 2017 r. Ashton Moss, właściciel 100 proc. udziałów w spółce Ren oraz byli właściciele Ren (Państwo Pyłka, działający poprzez podmiot O&M) zawarli ugodę, w ramach której została potwierdzona ważność i skuteczność umowy sprzedaży udziałów w Ren. Ashton Moss zgodził się na zapłatę części odroczonej ceny sprzedaży udziałów na rzecz Państwa Pyłków, a strony uzgodniły zakończenie wszystkich toczących się pomiędzy nimi sporów prawnych. Ugoda kończy trwający od kwietnia 2016 r. spór między stronami i rozwiewa wszelkie wynikające z niego wątpliwości prawne odnośnie struktury właścicielskiej Ren, potwierdzając, że 100 proc. udziałów w Ren należy do Ashton Moss.

Ashton Moss to spółka córka funduszu inwestycyjnego Argan Capital, który formalnie wciąż jest właścicielem Hortexu. Formalnie, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał już zgodę na przejęcie od Argan Capital firmy Hortex na rzecz grupy private equity Mid Europa. Co ciekawe fundusz przejmuje Hortex i jego dwie siostrzane spółki: Ortika Frozen Foods i Polski Ogród, ale nie Ren. A to oznacza, że spółka Ren i Hortex to już dwa oddzielne byty, które nie mają ze sobą nic wspólnego.

Przypomnijmy. W 2015 r. Grupa Hortex zdecydowała się na zakup spółek z Grupy Ren, co oznaczało dla Hortexu wejście w nowy obszar biznesu – dystrybucję żywności mrożonej. 14 kwietnia 2016 r. O & M – firma, która podpisała przedwstępną umowę sprzedaży spółki Ren Hortexowi - odstąpiła od umowy sprzedaży. Andrzej Pyłka, współwłaściciel O&M, tłumaczył wówczas, że Hortex nie zapłacił całej należnej części za kupno udziałów, więc firma skorzystała z przysługującego jej prawa do odstąpienia od umowy. Właściciele O & M twierdzili również, że odwołali dotychczasowy zarząd i radę nadzorczą spółki Ren powołując nowy tymczasowy zarząd, w którym zasiadać miał właśnie Andrzej Pyłka i jego ojciec.  Hortex od początku nie zgadzał się z żadną wyżej wspomnianą decyzją. Sprawa trafiła do sądu i ciągnęła się do tej pory. Teraz doszło do ugody, w ramach której – jak już wspomnieliśmy – były właściciel Hortexu jest już 100 proc. właścicielem spółki Ren.

Co istotne, przez cały okres sporu, spółka Ren prowadziła normalną działalność operacyjną. Nadal kieruje nią powołany przez Grupę Hortex zarząd z prezesem Remigiuszem Czerneckim na czele. 

Ilona Mrozowska 2630 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }