E-papierosy: w 2018 r. zerowa stawka akcyzy

Wysłuchano obaw producentów i przyjęto poprawkę, która zakłada zerową stawkę akcyzy do 31 grudnia 2018 r.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. W toku wcześniejszych prac sejmowych oraz w odpowiedzi na obawy zgłaszane przez producentów płynów do elektronicznych papierosów, Komisja Finansów Publicznych oraz Ministerstwo Finansów wprowadziły kilka zmian w projekcie ustawy.

Stawka akcyzy na liquidy została obniżona z 0,70 zł/ml do 0,50 zł/ml płynu. Ponadto, przez cały 2018 r. będzie obowiązywać tzw. zerowa stawka podatku. Aktualnie proponowana przez Ministerstwo Finansów akcyza na płyny do e-papierosów w wysokości 0,50 zł/ml (500 zł/l) oraz 300 zł/kg na wyroby nowatorskie (liczona jako 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia) ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Projekt ustawy został skierowany do trzeciego czytania.

– Jako producenci płynów do elektronicznych papierosów byliśmy za wprowadzeniem akcyzy od początku 2018 roku z zerową stawką przez pierwsze 12 miesięcy. Cieszymy się, że udało się przekonać Rząd do części zgłaszanych przez nas postulatów, jednak nadal bardzo istotną kwestią jest niższa stawka podatku ze względu na cenę finalnego produktu na półkach sklepowych. Zabiegamy o to, aby stawka akcyzy na płyny do elektronicznych papierosów została wyrównana ze stawką na wyroby nowatorskie – mówi Justyna Lipowicz z LIPRO e-Liquid Production.

(Nie)równe traktowanie

Ministerstwo Finansów podaje, że celem projektu ustawy o podatku akcyzowym jest m.in. zagwarantowanie równego traktowania podatkowego przedsiębiorców działających w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz podmiotów z branży papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Producenci wskazują jednak na dużą dysproporcję w wysokości planowanej stawki akcyzy na płyny do elektronicznych papierosów w stosunku do podatku na wyroby nowatorskie. Jak wylicza Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców, aktualnie podatek na liquidy jest ponad dwa razy wyższy od stawki na wyroby nowatorskie:

  • buteleczka płynu do e-papierosa (10 ml) – 5 zł akcyzy,

  • opakowanie wyrobów nowatorskich (20 sztuk) – 1,91 zł akcyzy.

Planowany podatek na płyn do elektronicznych papierosów stanowi 30 proc. ceny finalnego produktu, a dla wyrobów nowatorskich produkowanych przez międzynarodowy koncern – zaledwie 10 proc.

– Proponowana stawka akcyzy na płyny do e-papierosów wynosi 0,50 zł/ml, czyli 500 zł/litr, podczas gdy wprowadzana stawka w tym samym czasie na wyrób nowatorski, produkowany przez globalny koncern tytoniowy, wynosi niespełna 300 zł/kg. Trudno jest nam, małym i średnim polskim przedsiębiorcom, pogodzić się z tym, że pomimo deklaracji o wsparciu sektora MŚP, np. podczas Kongresu 590, polski Rząd proponuje takie zróżnicowanie stawek. Odbieramy to jako preferowanie globalnego gracza tytoniowego kosztem konkurujących z nim polskich firm – tłumaczy Justyna Lipowicz, przedstawiciel branży polskich producentów liquidów.

Regulacja rynku na pierwszym miejscu

Zakładane wpływy do budżetu państwa z tytułu nowego podatku wynoszą 75 mln zł. Jednak Ministerstwo Finansów przekonuje, że ustawa o podatku akcyzowym nie ma celu fiskalnego, ale ma zadanie regulacyjne, zwiększające kontrolę obrotu liquidów oraz wyrobów nowatorskich na rynku. Planowane wpływy do budżetu stanowią zaledwie 0,4 proc. przychodów akcyzowych od papierosów tradycyjnych (18,5 mld zł).

Stanowisko polskich producentów liquidów w te kwestii jest dokładnie sprecyzowane. Chcą regulacji rynku, ale na wyrównanych warunkach. Wysokość składanego zabezpieczenia podatkowego będzie wyliczana od wartości podatku. Dlatego, aby móc spełnić ten obowiązek, apelują o obniżenie wysokości akcyzy na płyny do elektronicznych papierosów do 0,30 zł/ml, a tym samym wyrównanie jej ze stawką podatku na wyroby nowatorskie. Taka zmiana ma przynieść pozytywne rezultaty. Wśród nich branża e-papierosowa wymienia m.in.: dalszy rozwój małych i średnich polskich przedsiębiorców, zahamowanie powstania szarej strefy, co pozwoli na osiągnięcie zakładanych wpływów z akcyzy do budżetu państwa, większą akceptację stopniowego wzrostu cen przez konsumentów oraz łatwiejszy dostęp do wyrobów obarczonych mniejszym, w stosunku do tradycyjnych papierosów, ryzykiem negatywnego oddziaływania na zdrowie.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }