Spomlek przyznał stypendia dzieciom pracowników

Po 500 zł miesięcznie otrzyma siedmioro studentów - dzieci członków Spomleku.

Jest to młodzież kształcąca się na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności.

- Program stypendialny, który od sześciu lat realizowany jest przez naszą mleczarnię, to inwestycja w ludzi młodych, zdolnych, którym chcemy umożliwić jak najlepsze przygotowanie do pracy w gospodarstwie czy w naszej firmie - mówi Edward Bajko, prezes zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. - To inwestycja również w  Spomlek. Jesteśmy świadomi, że studenci mogą przyczynić się do rozwoju gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz poprawę ekonomiki produkcji i wydajności stad. Natomiast największą wartością firmy są ludzie zdolni, ambitni, których już dziś brakuje na rynku pracy – dodaje.

Do tegorocznego programu stypendialnego aplikowało siedmiu studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00. Studenci otrzymają po 500 zł miesięcznie.