Ambra zyskuje, choć żniwa dopiero przed nią

W I kw. roku obrotowego 2017/2018 Ambra miała ponad 56 mln zł przychodów ze sprzedaży, o niemal 4 mln zł więcej niż rok temu.

– W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego 2017/2018 Grupy Ambra zwiększyła sprzedaż o 7,7 proc. Podobnie jak w poprzednich kwartałach najszybciej rosła sprzedaż win stołowych, win musujących, a także alkoholi mocnych. Na najważniejszym dla Grupy rynku polskim wzrost konsumpcji wina w okresie obejmującym niniejszy raport wyniósł 4,6 proc. Niższa dynamika rynku wynikała przede wszystkim ze spowolnienia sprzedaży w kanale dyskontów przy jednoczesnym szybkim wzroście w innych kanałach dystrybucji – pisze spółka w komunikacie.

Sprzedaż Grupy Ambra rosła w tym czasie szybciej niż rynek, o 7,2 proc. Głównym źródłem wzrostu sprzedaży były wina spokojne – wzrost o 7,2 proc. Szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż marki Fresco oraz win sprzedawanych w sieci sklepów Centrum Wina i w gastronomii – wzrost o 15,6 proc.

W porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego. Grupa Ambra umocniła również swoją pozycję rynkową na rynku alkoholi mocnych zwiększając sprzedaż wódki J.A. Baczewski oraz brandy Pliska. Na rynkach zagranicznych najdynamiczniej rozwijała się sprzedaż win musujących Mucha Sekt w Czechach i na Słowacji, co przełożyło się na wzrost sprzedaży na tych rynkach o 7,7 proc.. Przychody ze sprzedaży w Rumunii wyrażone w walucie lokalnej pozostały na poziomie roku ubiegłego, co wynikało przede wszystkim z wysokiej bazy.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 3,0 mln zł, czyli o 9,3 proc. Pomimo wzrostu wynagrodzeń o 5 proc. zysk operacyjny wzrósł o 5,1 mln zł, czyli o 92,4 proc. Jednorazowy przychód z otrzymanych roszczeń handlowych z lat poprzednich wpłynął zwiększająco na zysk operacyjny w kwocie 1,6 mln zł. Po oczyszczeniu o wpływ tego zdarzenia zysk operacyjny wzrósł o 3,5 mln zł, czyli o 64,1 proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wypracowany w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 po oczyszczeniu ze skutków zdarzeń jednorazowych wynosił 5,1 mln zł i był wyższy o 2,5 mln zł, czyli o 99,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największa część przychodów ze sprzedaży Grupy Ambra odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. 

Magdalena Weiss 1011 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.