Wątpliwości PIH ws. niedziel

Po koniec tygodnia pod obrady Sejmu wróci w II czytaniu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 870). Polska Izba Handlu, wystosowała do posłów apel w sprawie tego projektu.

Oto treść listu otwartego (pisownia oryginalna):

„Panie i Panowie Posłowie!

Projekt w brzmieniu ostatecznie przyjętym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny nadal zawiera szereg wad i niespójności naruszając nie tylko zasady poprawnej legislacji, ale również wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawnego, która ma zabezpieczać obywateli przed arbitralnymi aktami władzy państwowej wzmacniając ich zaufanie do państwa i tworzonego przez to państwo prawa.

Projekt posługuje się nieznanym i naszemu prawu pojęciami i definicjami, takimi jak handel, placówka handlowa, czy czynności związane z handlem. Niezależnie od ilości niedziel objętych zakazem, skutki uchwalenia ustawy w tym kształcie mogą być odwrotne do zamierzonych. Polscy handlowcy będą narażeni na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów wykorzystujących nieprecyzyjność zapisów ustawy. Wystawia ich również na ryzyko odpowiedzialności karnej, gdy podjęta w dobrej wierze działalność zostanie zinterpretowana przez sądy sprzecznie z intencjami twórców tego projektu.

Przykładem takiej niejasnej definicji wyjątku jest definicja handlu: „należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne”.

W imieniu setek tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż w Internecie chcemy zadać praktyczne pytania o zakres planowanego zakazu handlu, który ma objąć sklepy internetowe i platformy internetowe. Z odpowiedzią na te pytania każdy z tych przedsiębiorców będzie musiał się zmierzyć w najbliższych tygodniach i latach decydując o zamknięciu lub prowadzeniu działalności w kolejne niedziele i święta:

 1. W jakim czasie dochodzi do handlu w przypadku zamówienia towaru ze sklepu internetowego?

• Czy w momencie odbioru towaru od kuriera?

• Czy w momencie faktycznej zapłaty za towar?

• Czy w momencie złożenia zamówienia?

 2. Jakie miejsce jest placówką handlową, w której dochodzi do handlu przez Internet?

• Mieszkanie odbiorcy zamówienia?

• Miejsce gdzie stoi serwer?

• Magazyn firmy kurierskiej?

 3. Co oznacza, że zakaz handlu nie obowiązuje w sklepach internetowych i platformach internetowych, w których „handel ma charakter zautomatyzowany”?

• Czy złożenie zamówienia i płatność przy pomocy aplikacji na telefonie komórkowym będzie możliwe w niedzielę?

• Czy dostawa kurierem w niedzielę będzie możliwa?

• Czy odbiór zamówienia przez klienta w punkcie odbioru w niedzielę będzie dozwolony?

 Przedstawiamy tylko wybrane pytania. Pytań związanych z praktycznym aspektem zastosowania i wykonywania przepisów ustawy jest znacznie więcej i dotyczą wielu płaszczyzn. Od precyzyjnych odpowiedzi na te pytania będzie zależało istnienie tysięcy polskich firm handlowych, ale także firm, których działalność nie polega na handlu, ale takich, które istnieją obok handlu, na przykład firm kurierskich. Trudności w jednoznacznym określeniu zakresu zakazu wyrażonego w projekcie ustawy mogą stać się przyczynkiem do zwiększenia przewagi konkurencyjnej wielkich sieci handlowych kosztem polskich przedsiębiorców, tym drugim grożąc utratą przychodów ze sprzedaży i w konsekwencji upadkiem. Jeszcze inni będą zmuszeni dochodzić swoich racji w sądach, walcząc często o istnienie swojej firmy.

Panie i Panowie Posłowie!

Zwracamy się do Was o podjęcie działań mających na celu skorygowanie nieprecyzyjnych zapisów proponowanej ustawy, tak by nie doszło do sytuacji, że będzie to akt prawny działający przeciwko polskim przedsiębiorcom walczącym z nasilającą się konkurencją ze strony wielkich sieci.

Polscy handlowcy zatrudniają setki tysięcy pracowników, których dobro jest szczególnym celem projektowanej ustawy. Oznacza to, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni zakończyć swoją działalność ze względu na konsekwencje finansowe jakich doznają z powodu wprowadzenia ustawy w takim kształcie.

W załączeniu przedstawiamy propozycje poprawek mających na celu doprecyzowanie zakresu działania zakazu handlu i wyeliminowanie niejasności, jakie zawiera obecny projekt ze szczególnym naciskiem na wyeliminowanie zapisów, które wpływają negatywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki i bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z prezentowanymi propozycjami poprawek i wzięcie ich pod uwagę w dalszych pracach nad projektem ustawy, ponieważ nie wpływają one na jego zakres, a jedynie czynią go przyjaźniejszym dla obywateli, a w szczególności polskich przedsiębiorców i zgodnymi z zasadami prawodawstwa”.

List podpisał Waldemar Nowakowski, prezes zarządu Polskiej Izby Handlu.

II czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 870) najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec tego tygodnia.

 

 

Katarzyna Pierzchała 1620 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.