Krajowa Spółka Cukrowa: trwa nabór na stanowisko prezesa

Jeszcze do 19 stycznia 2018 r. kandydaci mogą składać pisemne zgłoszenia na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Rada nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) na posiedzeniu w dniu 10 października 2017 r. odwołała ze składu zarządu prezesa - Pawła Piotrowskiego, a jednocześnie delegowała Henryka Wnorowskiego, członka rady nadzorczej do tymczasowego piastowania fotelu prezesa, ale tylko do czasu powołania przez radę nadzorczą nowego szefa KSC (nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy).

W związku z tym firma ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko prezesa firmy (Krajowa Spółka Cukrowa należy do Skarbu Państwa, dlatego nabór jest jawny), który jeszcze się nie zakończył.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki, m.in.: ukończyć studia wyższe, mieć co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie, muszą też złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Pisemne zgłoszenia kandydaci najpierw mieli składać w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. (włącznie) osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia). Potem termin te wydłużono do 19 stycznia 2018 r. 

KSC poszukuje też członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny.

Przypomnijmy. To już kolejna zmiana w ostatnim czasie w tym cukrowym gigancie. Na początku 2016 r. to Marek Spuz vel Szpos (wcześniej prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” w Lublinie) został odwołany ze stanowiska prezesa Krajowej Spółki Cukrowej, a jego miejsce - od marca 2016 r. - zajął właśnie Paweł Piotrowski. Wcześniej był on wiceministrem w rządzie PiS i odpowiadał m.in. za przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem, w tym Krajową Spółkę Cukrową.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w sierpniu 2002 r. i jest obecnie największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Jej udział w rodzimym rynku cukru wynosi prawie 40 proc., a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Od 30 września 2003 r. KSC działa, jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi siedem oddziałów produkujących cukier. Flagową marką spółki jest Polski Cukier.

Ilona Mrozowska 2937 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }