100 dni ustawy przewagi kontraktowej

UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw z zakresu przewagi kontraktowej, z których trzy najważniejsze to te dotyczące: cen masła, skupu jabłek i dostaw mleka. Sprawę do UOKiK może zgłosić każdy uczestnik rynku przy zachowaniu anonimowości do końca postępowania.

Na zdjęciu: Marek Niechciał, prezes UOKiK

Celem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca 2017 r. UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach tej ustawy. 

- Obserwujemy znaczne zainteresowanie przedsiębiorców nowym prawem. Ilość spraw zgłaszanych do nas bezpośrednio na początku obowiązywania ustawy oraz sygnałów pochodzących z mediów i rynku, pokazuje że te przepisy były potrzebne. Słabsi uczestnicy w łańcuchu dostaw żywności potrzebują ochrony – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Zastrzega, że każdy kto zgłosi swoje wątpliwości do UOKiK do końca postępowania wyjaśniającego może pozostać anonimowy (jeśli oczywiście sobie tego życzy). Ustawa dotyczy wyłącznie przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej.

Drogie masło

Jedna ze spraw dotyczy znacznego wzrostu cen masła. W październiku Urząd wszczął pięć postępowań wyjaśniających i sprawdza działania sieci handlowych, takich jak: Lidl, Biedronka, Tesco, Auchan i Carrefour. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Urząd wystąpił do właścicieli sklepów o przesłanie korespondencji z dostawcami masła. W tej chwili UOKiK czeka na odpowiedzi.

- Po analizie przesłanych materiałów będziemy mogli ustalić mechanizmy kształtowania stawek za masło oraz sprawdzić, czy sieci handlowe nie wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na wysokość centłumaczy prezes Marek Niechciał.

Czarny wtorek - nagły spadek cen skupu jabłek

Do urzędu wpłynęło zawiadomienie dotyczące sytuacji na rynku skupu jabłek przemysłowych w okolicach Sandomierza. Pod koniec sierpnia, w ciągu zaledwie kilku godzin cena skupu owocu spadła o 20 groszy za kilogram. Podobna, nietypowa sytuacja mogła zdarzyć się również w innych częściach Polski. Sprawa jest tym bardziej istotna, że powiat sandomierski, który jest drugim co do wielkości zagłębiem sadowniczym w Polsce, ucierpiał w tym roku z powodu przymrozków. Sprzedaż jabłek przemysłowych po zbyt niskich cenach mogłaby doprowadzić do powiększenia strat sadowników.

- W ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadziliśmy kontrolę u czterech przedsiębiorców zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców. Obecnie analizujemy uzyskane wyjaśnienia, dokumenty i inne informacje – mówi Piotr Adamczewski, dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

Dostawy mleka

Kolejne postępowanie wyjaśniające dotyczy relacji handlowych 15 znaczących przetwórców mleka z dostawcami. Urząd wystąpił do mleczarni o przedstawienie m.in.  wzorów umów sprzedaży, dostawy lub kontraktacji mleka. Obecnie dane są analizowane, w szczególności sprawdzany jest sposób ustalania ceny oraz uwzględnianych przy tym parametrów – m.in.  spełniania wymagań higieniczno–weterynaryjnych. Wnioski z postępowania będą znane najwcześniej w końcówce roku, a najpóźniej w I kwartale 2018 r.

O sprawie pisaliśmy m.in. tutaj: http://handelextra.pl/artykuly/202798,uokik-nie-atakujemy-tylko-wyjasniamy

Dostawy buraków cukrowych

Zawiadomienia nie wpływały jedynie od grup przedsiębiorców lub związków branżowych. Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające po sygnale od indywidualnego rolnika. UOKiK sprawdza, czy producenci cukru nie stosują praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową wobec dostawców buraków cukrowych. W toku postępowania wezwano spółkę Südzucker Polska do wskazania dostawców, zasad doboru kontrahentów oraz przedstawienia obowiązujących porozumień branżowych. Przedmiotem zainteresowania są w szczególności sposoby ustalania cen i terminów płatności. Przedsiębiorca jest największym producentem cukru na południu Polski, skup buraków dokonywany jest praktycznie tylko przez niego. Dlatego może mieć szczególnie silną pozycję negocjacyjną. W tej chwili trwa analiza otrzymanych dokumentów.

Opisane działania urzędu są w tej chwili w fazie postępowań wyjaśniających, co oznacza, że są prowadzone w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy.

Wszystkie sprawy z zakresu przewagi kontraktowej prowadzi delegatura UOKiK w Bydgoszczy. Kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości to 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego rok wcześniej. Postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.

Sprawami związanymi z obowiązkiem zawarcia pisemnej umowy nabycia produktów rolnych od rolników zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zajął miejsce Agencji Rynku Rolnego. Pisaliśmy o tym tutaj:

http://handelextra.pl/artykuly/202080,1-wrzesnia-zacznie-dzialac-krajowy-osrodek-wsparcia-rolnictwa

Ilona Mrozowska 2325 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }