Carrefour edukuje w zakresie zdrowego żywienia

Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych.

10 października 2017 r. odbyła się oficjalna inauguracja trzeciej edycji ogólnopolskiego programu „ABC Zdrowego Żywienia”. Projekt, koordynowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, sfinansowany jest przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 308 871 euro. 

Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” włączeni zostaną również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia. Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu żywności i żywienia człowieka z ośmiu polskich ośrodków naukowych: Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Poznania, Gdyni, Lublina oraz Białej Podlaskiej. Ponadto, materiały edukacyjne będą dostępne również na stronie internetowej www.abczywienia.pl.

Poziom wiedzy żywieniowej wśród Polaków wzrasta, ale wciąż pozostaje niewystarczający – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W ramach III edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” organizatorzy zrealizowali, we współpracy z Instytutem GfK Polonia, badanie mające na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy dzieci w Polsce odżywiają się prawidłowo, uzasadniając tym samym kwestię „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?".

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Ocena masy ciała dzieci z nadwagą i otyłością, zarówno w opinii samych dzieci jak i ich rodziców, odbiega od stanu faktycznego. Aż 53 proc. badanych dzieci z nadwagą bądź otyłością przyznało, że ocenia swoją masę ciała jako przeciętną. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku opinii ich rodziców – bowiem ponad połowa (54 proc.) rodziców dzieci z nadwagą bądź otyłością uznało masę ciała ich dzieci za przeciętną. Rodzice dzieci z nadwagą lub otyłością, częściej niż pozostali, stwierdzili także niską aktywność fizyczną swoich pociech. Ich zdaniem podstawową przyczyną nadwagi/otyłości u dzieci jest przede wszystkim złe odżywianie. Niepokojącym jest jednak fakt, że relatywnie rzadko uważają oni brak ruchu za ważną przyczynę nadmiernej masy ciała (48 proc.).

Wyniki badania pokazują również, że dzieci matek z wyższym wykształceniem częściej mają niedowagę (17 proc.), w porównaniu z dziećmi matek z wykształceniem poniżej średniego (8 proc.), co może wynikać z dowiedzionej w literaturze, większej troski osób lepiej wykształconych o prawidłowy sposób żywienia. Kupują oni żywność lepszej jakości, która niejednokrotnie jest droższa oraz częściej dokładnie czytają etykiety produktów.

- Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów – podkreśla Robert Noceń, sekretarz generalny w Carrefour Polska. - Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mamy nadzieję, że wiedza, która zostanie przekazana uczestnikom warsztatów trafi również do ich rodziców, a pozytywne zmiany nawyków żywieniowych zostaną z nimi na zawsze. Warto dodać, że w tej edycji przygotowaliśmy także materiały edukacyjne dla szkół i uczniów, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie, a w planach mamy także przygotowanie aplikacji edukacyjnej na smartfony – zaznacza Robert Noceń.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.