Handel w niedziele - zastrzeżenia PIH-u

Kilka godzin przed posiedzeniem sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, która dziś wieczorem będzie debatować o regulacji handlu w niedziele, Polska Izba Handlu przedstawiła wątpliwości dotyczące projektu.

W rozesłanym do mediów komunikacie przedstawiciele Polskiej Izby Handlu napisali:

„Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wątpliwości dotyczące projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele:

1. Włączenie hurtu do definicji placówki handlowej narusza swobodę działalności sprzedażowej dla sklepów nieobjętych zakazem, poprzez uniemożliwienie im dostaw z hurtowni aż do poniedziałku rano.

2. Objęcie zakazem podmiotów współpracujących z sektorem handlu, takich jak
centra logistyczne, magazynowe czy dystrybucyjne oraz terminale przeładunkowe, prowadzi do nieuzasadnionego zaburzenia łańcucha logistycznego zarówno na wewnętrznym, jak i międzynarodowym rynku, przez co w konsekwencji stanowi duże ryzyko dla wielu sektorów polskiej gospodarki, takich jak: usługi kurierskie i pocztowe, żegluga morska i śródlądowa czy rybołówstwo.

3. Rozszerzenie pojęcia działalności sprzedażowej o szeroki katalog innych czynności (od klasyfikowania po inwentaryzację) jest sprzeczne z konstytucyjnym zapisem dotyczącym wprowadzania ograniczeń swobody działalności gospodarczej jedynie ze względu na ważny interes społeczny i przy zachowaniu zasady proporcjonalności względem tego interesu. Z tych samym względów zapisy te naruszają zasadę swobodnego przepływu towarów w ramach Unii Europejskiej, będącym tym samym niezgodnymi z prawem UE.

4. Rozróżnienie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na tych zrzeszonych w sieciach agencyjnych i franczyzowych oraz tych działających w pojedynkę, a także nierówne traktowanie różnych podmiotów franczyzowych (np. stacje benzynowe z częścią handlową vs. sklepy spożywcze) narusza art. 32 Konstytucji RP mówiący o równości wobec prawa oraz zakazie dyskryminacji. Dokonane przez autorów projektu zrównanie sklepów franczyzowych z hipermarketami, supermarketami i dyskontami (HSD) nie ma żadnego uzasadnienia. Co więcej, wbrew wskazanym w uzasadnieniu intencjom projektodawców, przyniesie negatywne skutki gospodarcze po stronie małych przedsiębiorców - franczyzobiorców.

5. Podobnie brak uzasadnienia oraz nieprzejrzysty mechanizm dla ustalania katalogu licznych wyłączeń od zakazu stoi w sprzeczności z treścią art. 32 Konstytucji RP, wprowadzając zasady dyskryminujące poszczególnych przedsiębiorców.

6. Wprowadzenie 2-tygodniowego vacatio legis uniemożliwi zainteresowanym podmiotom dostosowanie się do tak szerokich (przedmiotowo i podmiotowo) nowych regulacji, m.in. poprzez konieczność renegocjowania niezliczonej liczby kontraktów handlowych, umów franczyzy czy umów o pracę.


7. Opinie sporządzone w ramach procesu legislacyjnego oraz stanowisko Rządu RP wskazują, że uchwalanie projektu w obecnym kształcie jest niemożliwe ze względu na jego liczne wady, także te natury legislacyjnej. Z drugiej strony, przy podejmowaniu działań mających na celu wprowadzenie stosownych poprawek trzeba mieć na uwadze fakt, że zakaz handlu w niedziele w każdym kształcie będzie mieć negatywne konsekwencje dla sytuacji gospodarczej Polski, takich jak spadek zatrudnienia oraz zmniejszenie wpływów podatkowych".

Katarzyna Pierzchała 1693 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }