Zmiany w strukturze grupy obciążają wyniki OT Logistics

W pierwszej połowie 2017 r. zysk operacyjny grupy logistycznej OT Logistics spadł do 7,2 mln zł z 12,8 mln zł rok wcześniej. I to mimo, że firma zwiększyła przychody ze sprzedaży o niemal jedną czwartą.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ciągu I półrocza 2017 roku w Grupie Kapitałowej OT Logistics wyniosły 433,2 mln zł i były wyższe o 24,4 proc. od skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych w analogicznym okresie roku 2016.

Zysk operacyjny spadł jednak do 7,2 mln zł z 12,8 mln zł rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 4,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem w analogicznym okresie uzyskano 4,4 mln zł zysku.

- Na wyniki Grupy wpływają zmiany w jej strukturze – tłumaczy zarząd w raporcie finansowym. - W I półroczu 2017 r. konsolidowane są wyniki nowo nabytych lub utworzonych spółek, które nie wchodziły w skład Grupy w analogicznym okresie 2016 roku. Rozpoczęto konsolidację Sealand Logistics, C.Hartwig Adria, OT Nieruchomości oraz spółek kolejowych: STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej – uzasadnia spółka.

Grupa OT Logistics zajmuje się śródlądowym transportem wodnym, przeładunkami i magazynowaniem towarów w portach morskich i terminalach śródlądowych oraz organizacją procesów logistycznych bazujących na usługach spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej.

Firma logistyczna w I półroczu 2017 r. zauważyła oznaki ożywienia zwłaszcza w przeładunkach w terminalach morskich i w przewozach ładunków dla hutnictwa, czyli rud i wyrobów gotowych. Wiąże się to z wprowadzeniem na początku bieżącego roku ceł na produkty stalowe m.in. z Chin, a także ogólną poprawą koniunktury gospodarczej w Europie. Poza tym segmentem rośnie wolumen przewozów przez porty towarów rolnych, w obsłudze których specjalizuje się OT Logistics, takich jak kukurydza i pszenica. Transport różnego rodzaju ładunków wzrósł pod względem masy w pierwszym półroczu 2017 r. o 8.7 proc. rok do roku, co było widoczne w przewozach morskich, samochodowych i kolejowych. Grupa zakłada, że czynnikiem wspierającym jej wyniki w przyszłości mogą stać się planowane na najbliższe lata inwestycje w rozbudowę sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, rozwój infrastruktury portowej i kolejowej, a przede wszystkim powstanie rządowego planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 1141 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }