PWC: państwa europejskie od 10 lat rezygnują z zakazu handlu w niedziele

13 krajów Europy nie stosuje żadnych restrykcji pod kątem handlu w niedziele, a w 15 z nich w ciągu ostatnich 10 lat sukcesywnie luzowano ograniczenia. To główne wnioski z raportu PwC, które przeanalizowało 30 krajów Europy w kontekście handlu w niedziele.

Przykładem jest Hiszpania. Pomimo wpływu związków zawodowych w Hiszpanii oraz zrzeszeń małych sklepów, które doprowadziły do zaostrzenia prawa w latach 90. oraz burzliwych debat parlamentarnych z udziałem związków, proces liberalizacji prawa w tym kraju postępuje.

Już w 2012 r. parlament hiszpański wdrożył ustawę zezwalającą na wydłużenie pracy sklepów zarówno w niedziele, jak i w pozostałe dni tygodnia. Rok później powiększono listę stref – szeregu aglomeracji, które zostały wyłączone z mocy działania ustawy dotyczącej handlu w niedziele i dzięki temu większość hipermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych może być otwarta w niedzielę.

We Francji w połowie 2016 r. dokonano zmian w prawie, dzięki którym zakazem nie jest objętych ponad 500 miejscowości – zostały określone jako miejscowości turystyczne. Sklepy w tych obszarach mogą być otwarte przez cały dzień – na przykład centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe w Paryżu są otwarte w każdą niedzielę. W określone niedziele świąteczne, na mocy kolejnego wyjątku, otwartych jest jeszcze więcej sklepów. Regulacja z 2009 r. w ciągu siedmiu lat przeszła proces liberalizacji, co było odzwierciedleniem zmiany poglądów społeczeństwa francuskiego, a proces ten dokonywał się pomimo sprzeciwu związków zawodowych. W debacie publicznej coraz częściej podnosi się argument, że handel w niedzielę powinien zostać całkowicie zderegulowany.

Najgłośniejszym przykładem siły głosu społecznego są oczywiście Węgry, gdzie głównym wyzwaniem dla rządzących okazało się negatywne nastawienie społeczne do wprowadzonego w 2015 r. zakazu handlu w niedziele. Badania realizowane przez trzy niezależne instytucje badawcze wykazały, że prawie 70 proc. Węgrów było niezadowolonych i nie zgadzało się ze zmianami regulacyjnymi. Większość badanych przyznała także, że nie jest w stanie zmienić swoich dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych. Zakaz wycofano po niespełna roku obowiązywania.

Również analiza FOR “Zakaz handlu w niedzielę – szkodliwy dla konsumentów, pracowników i sektora handlu” wskazuje na postępującą liberalizację prawa dotyczącego zakazu handlu w niedziele w Europie. Z zestawienia wynika, że:

  • w Danii jest brak ograniczeń po zmianie prawa w 2012 r.

  • we Francji – ograniczona deregulacja w 2009 r., ok. 500 stref w których handel jest dozwolony, trwa dyskusja nad dalszą deregulacją;

  • w Grecji – od 2013 r. lokalne władze mogą zezwalać na nieograniczony handel w niedzielę wszystkim sklepom poniżej 250 mkw.;

  • w Hiszpanii – w 2013 r. przedstawiona została zaktualizowana lista stref, które zostają wyłączone z mocy działania ustawy, a kolejne zmiany liberalizacyjne są w toku;

  • w Holandii – od 2013 r. władze lokalne mogą zezwalać na handel w każdą niedzielę. Wcześniej mogły zezwolić na handel jedynie do 12 niedziel w roku i tylko 1/3 z nich nie korzystało z takiej możliwości;

  • na Węgrzech – wprowadzony w marcu 2015 r. zakaz handlu w niedzielę zniesiono w kwietniu 2016 r. Obecnie brak ograniczeń.

  • W Portugalii – w 2014 r. wprowadzono całkowitą liberalizację handlu;

  • w Finlandii – w 2009 r. złagodzono prawo, a od 2016 r. zupełnie zniosła restrykcje dotyczące godzin otwarcia sklepów w niedziele.

- Przytoczone dane potwierdzają, że wśród krajów Europy obserwujemy trend liberalizacji prawa dotyczącego zakazu handlu w niedziele – komentuje Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

- Potwierdzają również, że żądania związków zawodowych czy właścicieli małych sklepów, w dłużej perspektywie czasu przegrywają z potrzebami całego społeczeństwa – uważa powołując się jednocześnie na najnowsze badania opinii, które pokazują, że większość Polaków już sygnalizuje niechęć do planowanej próby ograniczenia wolności wyboru, a wręcz utrudnienia życia w szczególności mieszkańcom dużych miast.

O wspomnianych badaniach pisaliśmy tutaj: http://handelextra.pl/artykuly/202982,polacy-nie-chca-zakazu-handlu-w-niedziele

W Polsce obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele procedowany będzie w Sejmie 28 września od godz. 18.00, o czym piszemy tutaj:

http://handelextra.pl/artykuly/203443,zakaz-handlu-w-niedziele-znow-w-sejmie

Katarzyna Pierzchała 1760 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }