Baltona zmniejsza stratę

W I półroczu 2017 r. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zwiększyło przychody i zmniejszyło stratę.

Ujemny wynik operacyjny firma tłumaczy szybszym od tempa wzrostu przychodów przyrostem wartości sprzedanych towarów.

- Wartość sprzedanych towarów wzrosła o 17 proc. przy niespełna 9-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży, co wpłynęło na ujemny wynik na działalności operacyjnej – napisano w sprawozdaniu.

Z kolei na poprawę wyniku finansowego netto wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wahania kursów walut skutkujące dodatnimi różnicami kursowymi netto na poziomie 873 tys. zł.

Przychody grupy wzrosły o 8,9 proc. do 190,1 mln zł. Wynik operacyjny zamknął się stratą na poziomie 191,9 mln zł wobec straty 174,85 mln zł przed rokiem. Natomiast na poziomie wyniku netto strata zmniejszyła się do 713 tys. złotych wobec 2,3 mln zł rok wcześniej.

- W porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna spadła o 17 proc., detaliczna sprzedaż wolnocłowa utrzymała się na niezmienionym poziomie, natomiast sprzedaż hurtowa i shipchandling wzrosły o 118 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży był wynikiem realizacji planowanych transakcji B2B – raportuje Baltona.

Przedmiotem działalności Grupy Baltona jest między innymi sprzedaż towarów w sklepach detalicznych, a w szczególności w sklepach wolnocłowych w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Placówki handlowe grupy są zlokalizowane w większości w Polsce, ale też w Rumunii, we Francji, we Włoszech, na Ukrainie oraz w Belgii, Niemczech i Holandii. Ponadto Baltona zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). Od 2012 roku firma prowadzi też działalność gastronomiczną i sprzedaż towarów w kanale B2B.

Działalność operacyjna spółek grupy uzależniona jest w znacznej mierze od natężenia ruchu lotniczego, który kształtuje poziom popytu, rentowności i sprzedaży w danym miesiącu. Wynika to ze specyfiki branży lotniczej i związanej z tym sezonowości ruchu lotniczego. Grupa odnotowuje najniższą sprzedaż w okresie od listopada do kwietnia, a najwyższą w okresie od maja do października. W rezultacie przychody I kwartału są z reguły niższe niż II i III kwartału.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.