Akcyza na e-papierosy. Projekt jest aktualizowany

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia akcyzy na e-papierosy. Głos w dyskusji zabrali m.in. najwięksi producenci tradycyjnych papierosów - BAT i JTI Polska. BAT jest przeciw, JTI - popiera zmiany, choć nie bez dalszych konsultacji.

Konsultacje zakończyły się 12 lipca br. Pisma i zgłoszenia lobbingowe zostały opublikowane na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi w nich są analizowane, informuje Ministerstwo Finansów.

- Obecnie aktualizujemy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym uwzględniając część zgłaszanych postulatów - podaje biuro prasowe MF. 

Wygląda więc na to, że termin wejścia w życie nowego podatku - 1 stycznia 2018 r. - jest jak najbardziej realny.

W konsultacjach wzięły udział instytucje branżowe, lobbingowe, a także producenci tradycyjnych papierosów.

Projekt popiera JTI Polska, właściciel takim marek jak: Camel, LD, Winston i Mevius. Z przesłanego do Ministerstwa Finansów stanowiska wynika, że firma akceptuje sam podatek, jak i możliwość jego wejścia w życie 1 stycznia 2018 r., choć "przy założeniu odpowiednio pogłębionych konsultacji społecznych oraz sprawnego przebiegu kolejnych etapów procesu legislacyjnego".

Jednocześnie spółka zwraca uwagę na kilka aspektów projektu, które powinny zostać ponownie szczegółowo przeanalizowane. Jednym z nich jest opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych nie zawierającego nikotyny. W opinii JTI, opodatkowanie płynów beznikotynowych jest rozwiązaniem nieefektywnym i niesłusznym, więc należy go unikać w celu uproszczenia systemu akcyzowego, zwiększania pewności podatkowej oraz ograniczania zachęt do unikania podatków.

- W projekcie proponuje się bowiem objęcie obowiązkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych nie zawierających nikotyny, co według JTI nie znajduje odzwierciedlenia ani w polskim ani w unijnym ustawodawstwie dotyczącym branży tytoniowej. To produkty zawierające nikotynę podlegają szczegółowym regulacjom. Włączenie do systemu akcyzowego również płynów beznikotynowych będzie prowadziło do nadmiernych komplikacji i sprzeczności (…). Kraje Unii Europejskiej ograniczają zakres opodatkowania jedynie do płynów zawierających nikotynę - czytamy w stanowisku JTI.

Głos zabrał też British American Tobacco (BAT), producent takich marek papierosów jak: Vogue, Vogue La cigarette, Pall Mall i Lucky Strike. W globalnym portfolio firma ma także papierosy elektroniczne i nowatorskie wyroby tytoniowe.

BAT podaje, że liczba regularnych użytkowników e-papierosów wynosi w Polsce 361 tys., a szacowany wolumen spożycia płynów do papierosów elektronicznych wyniósł w 2016 r. 234 tysięcy litrów.

- Rynek płynów do e-papierosów jest więc stosunkowo niewielki i w żadnym aspekcie nie można go porównać do tradycyjnego rynku wyrobów tytoniowych - podkreśla BAT. - Wartość rynku płynów do papierosów elektronicznych stanowi mniej niż 1 proc. wartości rynku zwykłych papierosów. Charakterystyka tego rynku w znaczących stopniu (…) utrudni walkę z szarą strefą, która w naszej ocenie znacznie powiększy się w wyniku szokowego wzrostu cen produktów połączonego ze stosunkowo łatwymi możliwościami obejścia prawa wynikającymi ze specyfiki produktu - brzmi stanowisko BAT.

Według tego producenta, dla dużej części podmiotów działających na rynku płynów do papierosów elektronicznych, akcyza może okazać się barierą, która zmusi je do zakończenia działalności. I powołując się na dane Biura ds. substancji chemicznych z 5 kwietnia 2017 r., w Polsce 101 przedsiębiorców zgłosiło produkcję płynów, kolejnych 57 - urządzeń do e-papierosów, a 14 – zarówno płynów, jak i urządzeń. W sumie daje to 7003 płynów i 925 urządzeń. - Na rynku jest prawdopodobnie więcej płynów, ponieważ zgłoszenia do Inspektora ds. Substancji Chemicznych wymagają jedynie płyny zawierające nikotynę - podkreśla BAT. 

Firma, podobnie jak JTI, zwraca uwagę na płyny bez nikotyny oraz wiele beznikotywnych komponentów (tj. baz glicerynowych, glikolowych oraz aromatów) do tworzenia płynów przez użytkowników według własnych preferencji. - Projekt ustawy zakłada opodatkowanie również płynów nie zawierających nikotyny, w związku z czym większa jest luka w zakresie danych rynkowych - reasumuje BAT. 

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczą m.in. ustalenia wysokości akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/1mililitr, dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, opodatkowanie w kraju płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z zastosowaniem ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych.

Władze podkreślają również, że dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości.

Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młody i dopiero w 2016 r. został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

W przypadku innych "wyrobów nowatorskich", które nie są ani tradycyjnym papierosem anie e-papierosym, żadnych prawnych regulacji jeszcze nie ma.

Przykład takiego produktu znajdą Państwo tutaj:http://handelextra.pl/artykuly/197770,zamiast-e-papierosa.

Zdjęcie: kd

 

Ilona Mrozowska 2344 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }