Podatek od sprzedaży dopiero w 2019 r.

O kolejny rok rząd zamierza przedłużyć zawieszenie funkcjonowania podatku od sprzedaży detalicznej. Według obecnie obowiązujących przepisów miałby on zacząć funkcjonować 1 stycznia 2018 roku.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów zainicjowało nowelizację Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ustawy o zmianie tej ustawy pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Istotą nowelizacji jest przedłużenie zawieszenia uchwalonej 6 lipca 2016 roku ustawy do końca 2018 roku. Obecnie jej egzekucja jest zawieszona do końca 2017 roku. Ustawa, która weszła w życie 1 września 2016 roku obowiązywała jedynie przez miesiąc, tak że detaliści nie zdążyli odprowadzić nawet pierwszej daniny.

- W dniu 30 listopada 2016 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. wszczynającą postępowanie w sprawie pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nakazującą zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej – napisano w uzasadnieniu.

Ponieważ resort finansów liczy się z ryzykiem, że skarga nie zostanie rozpoznana przez TSUE do końca bieżącego roku, zdecydowało się na dalsze przedłużenie zawieszenia stosowania przepisów ustawy. Miałyby one zacząć obowiązywać ponownie od 1 stycznia 2019 roku.

Magdalena Weiss 1141 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }