Miliony na pomoc żywnościową

W 2016 r. pomoc dostępna była w 2247 gminach w Polsce, czyli w 90 proc. gmin. Na cel ten przeznaczono 327 mln zł, z czego ponad 297 mln na bezpośredni zakup żywności dla potrzebujących.

Na zdjęciu od lewej: minister Krzysztof Jurgiel, minister Elżbieta Rafalska, podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska.

Na spotkaniu podsumowano "Podprogram 2016", który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W jego ramach w 2014 r. zakupiono produkty żywnościowe o wartości ok. 37 mln zł,  w 2015 r. - było to już 265 mln zł, a w 2016 r. – 297 mln zł.

Łączna ilość zakupionej żywności w ramach Podprogramu wyniosła około 65 tys. ton. ARR wypłaciła organizacjom partnerskim 29 mln zł. Organizacje partnerskie rozdystrybuowały żywność wśród 1,3 mln osób, a liczba osób objęta działaniami towarzyszącymi obejmowała ponad 150 tys. Od 2016 r. nastąpił znaczący wzrost jakości produktów (m.in. dodano składniki naturalne, zwiększono zawartość mięsa), uatrakcyjniono opakowania (są  wielokolorowe i zbliżone do opakowań na rynku).

Podprogram 2016 był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest instytucją zarządzającą, a instytucją pośredniczącą i zarazem beneficjentem jest nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Rynku Rolnego.

Jeżeli chodzi o Podprogram 2017 to Agencja Rynku Rolnego kończy właśnie wyłanianie wykonawców w przetargu o wartości około 320 mln zł na dostawę do ponad 100 magazynów organizacji partnerskich. Ilość zakupionych produktów wyniesie ponad 67 tys. ton żywności. Zestaw produktów wzrósł do 19. Wprowadzono nowe artykuły, w tym bezglutenowe.

Podczas briefingu zorganizowanego przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską, który miał miejsce 13 lipca br., minister Krzysztof Jurgiel przedstawił także informacje dotyczące drugiego programu żywnościowego - Programu dla szkół. Zostanie on uruchomiony od roku szkolnego 2017/2018 i zastąpi realizowane dotychczas przez ARR programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. Celem programu będzie promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Program będzie skierowany  do uczniów szkół podstawowych. Dzieciom zostaną przekazane bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Dzieci będą również uczestniczyły w działaniach edukacyjnych realizowanych przez szkoły na temat zdrowego odżywiania oraz pochodzenia i uprawy udostępnianych produktów. W ramach realizacji programu będą prowadzone działania promocyjne.

Łączny budżet programu na rok szkolny 2017/2018 wyniesie 242,9 mln zł,w tym 114,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE. Pod względem przyznanego budżetu Polska plasuje się na 4 miejscu (za Niemcami, Francją i Włochami).

Program dla szkół będzie realizowany przez ARR, podobnie jak dotychczasowe programy szkolne, a następnie zadanie to zostanie przejęte przez KOWR. Wypłaty środków będzie dokonywała ARiMR jako agencja płatnicza.


Joanna Hamdan 8288 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }