'MOST' sposobem na marnowanie żywności w produkcji

Producenci i handel marnują żywność. W skali całej Unii rocznie jest 21,5 mln ton jedzenia. Banki Żywności chcą to zmienić.

- Dzięki wprowadzeniu procedury MOST wychodzimy naprzeciw potrzebie minimalizowania strat i ograniczenia marnowania żywności  - tłumaczy Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Celem współrealizowanego przez Banki Żywności projektu jest opracowanie i wdrożenie do przedsiębiorstw, w łańcuchu żywnościowym, procedur ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności z wykorzystaniem innowacyjnego systemu MOST, czyli Modelu Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa. Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu w programie Innowacje Społeczne. Na początek będzie testowany w branży mleczarskiej.

Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. 

W skład konsorcjum wchodzą:

  • Federacja Polskich Banków Żywności
  • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy
  • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Beneficjentami projektu ma być nie tylko branża żywnościowa, ale również organizacje społeczne i potrzebujący.
Model zakłada również analizę systemu przekazywania darowizn żywności na działalność charytatywną.

 
Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.