Rolnicy nie ustają w walce o żywność bez GMO

13 czerwca, ponad 150 uczestników - rolników, naukowców, lekarzy, prawników oraz przedstawicieli konsumentów zebrało się w Pałacu Prezydenckim, by wezwać do inspirowanej oddolnie radykalnej zmiany polityki rolnej naszego kraju.

Jak informuje Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, kluczowe kwestie poruszane podczas konferencji to wezwanie Rządu RP do "natychmiastowego podjęcia działań koniecznych do uczynienia Polski krajem wolnym od GMO, a także zmiany przepisów, które sprawiają, że tysiące rolników w Polsce nie mogą sprzedawać wytwarzanej i produkowanej w gospodarstwach żywności do sklepów, restauracji, szkół i innych instytucji publicznych. Równocześnie miliony konsumentów mają utrudniony dostęp do tej, najwyższej jakości żywności".

Zwolennicy żywności sprzedawanej prosto od rolników zarzucają polskiemu rządowi, że brnie w "przemysłowy, monokulturowy model rolnictwa realizowany przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i inne postindustrialne kraje zachodnie. W polityce tej dominującą rolę odgrywają korporacje agrochemiczne i farmaceutyczne".

Słowa krytyki skierowano pod adresem Ministrów Rolnictwa i Środowiska za ich postawę skutkującą tym, że nadal nie mamy w Polsce skutecznego, ustawowego zakazu GMO.

Jednocześnie powstała tzw. Deklaracja Belwederska, czyli Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności - dokument pokonferencyjny, którą podpisało, tylko w ciągu jednego tygodnia, setki organizacji i obywateli, wskazuje na konieczność zmian.

Deklaracja ta wzywa Rząd RP do wyjścia z obecnego "kryzysu", poprzez przyjęcie polityki bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej, która jest zgodna z rodzimą społecznością rolniczą i wspiera wytwarzanie i przetwarzanie wystarczającej ilości żywności dobrej jakości bez stosowania toksycznych chemikaliów i bez GMO.

- Położyliśmy podwaliny pod zupełnie nowy rozdział, inspirowanej oddolnie, ewolucji polskiej żywności i rolnictwa, która opiera się na mądrości, przezorności, szacunku dla natury, kultury i tradycji a także determinacji, by w długofalowej perspektywie zadbać o zdrowie i dobro obywateli i przyszłych pokoleń - powiedziała Edyta Jaroszewska-Nowak, przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.

- Wpisując się w inicjatywę Prezydenta RP dotyczącą zasadniczych uzupełnień do Konstytucji RP, Koalicja Polska Wolna od GMO złoży wniosek o wprowadzenie konstytucyjnego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i produkcji żywności - dodaje Paweł Połanecki, ekspert Koalicji. 

Zdjęcie: Photogenica

Ilona Mrozowska 2336 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }