Płaca minimalna kiedyś i dziś

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy - uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

- W tym roku płaca minimalna wynosi 2 tys. zł. Przy średnim wzroście wydajności pracy rzędu dwóch procent i dwuprocentowej inflacji optymalna byłaby podwyżka rzędu 80 zł. Pamiętajmy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, ale prawdziwym problemem jest mała aktywność zawodowa. Spośród 31,5 mln dorosłych Polaków pracuje tylko 16,3 mln osób. Zbyt duża podwyżka płacy minimalnej utrudni aktywizację osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w biednych regionach, ponieważ zniechęci do zwiększenia zatrudnienia mikroprzedsiębiorców, którzy nie mają możliwości podniesienia cen swoich usług - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Jego zdaniem, zbyt szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia wymusza nieuzasadnioną wzrostem wydajności pracy podwyżkę wynagrodzeń wyższych od minimalnego, ponieważ relacja płac w przedsiębiorstwach musi odzwierciedlać wydajność pracowników, i w konsekwencji skłania przedsiębiorców do nieoficjalnego zatrudniania pracowników.

Po raz pierwszy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone w 1894 r. w Nowej Zelandii pod wpływem strajków robotniczych. W Polsce jest od 1956 r. Jego rola w systemie płac oraz przyznawaniu innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom. Zawsze jednak była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Od 2003 r. jest ona ustalana przez Komisję Trójstronną, w której skład wchodzi rząd, pracodawcy i związki zawodowe.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Do 15 września natomiast kwota ta musi być ogłoszona w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o jego wysokości podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.
 
Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2 000 zł, wobec 1850 zł brutto w roku 2016 r., co oznacza 8-proc. wzrost. Jak wynika z prognoz przedstawionych przez Pracodawców RP, od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna ma wynosić 2049 zł brutto. Stawka godzinowa może wzrosnąć zaś do co najmniej 13,30 zł brutto za godzinę. - Kwoty te będą stanowić punkt odniesienia w negocjacjach wysokości płacy minimalnej pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego - podkreślają w komunikacje Pracodawcy RP.
 
Najwyższą dynamikę wzrostu płacy minimalnej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowano w 2008 i w 2009 r. W 2008 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło o 20,3 proc., a rok później o 13,3-proc.
 
Minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto:
2012 r. -1500 zł
2013 r. -1600 zł
2014 r.-1680 zł
2015 r. -1750 zł
2016 r. -1850 zł
2017 r. - 2000 zł
2018 r. - 2049 zł (PROGNOZA)
 
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Ilona Mrozowska 2265 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }