Pamapol rośnie, ale pracuje nad rentownością

W 2016 r. Grupa Pamapol, producent dań gotowych, zup, konserw mięsnych i warzyw konserwowych, wypracowała przychody ze sprzedaży o 9 proc. wyższe niż w 2015 r. O jedną trzecią wzrósł zysk operacyjny, a zysk netto jest wyższy trzykrotnie. Mimo to grupa zapowiada prace nad poprawą rentowności.

Na zdjęciu: Robert Jankowski, prezes Pamapolu

Przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 453,56 mln zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Zysk operacyjny Grupy, na którą prócz samego Pamapolu składają się spółki Mitmar i Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Kwidzynie, wzrósł o 31,13 proc. - do 9,84 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom Pamapolu zwiększył się o ponad 199 proc. - do 3,2 mln zł.

– Zarząd ma świadomość konieczności ciągłego kontynuowania działań operacyjnych ukierunkowanych w szczególności na poprawę rentowności prowadzonej działalności – napisał prezes Robert Jankowski w liście do akcjonariuszy. – W bieżącym roku Grupa Pamapol zamierza w pełni wykorzystać posiadany potencjał oraz perspektywy rynku. Rozwój współpracy z sieciami handlowymi, rozbudowa skali dystrybucji w kraju, jak i wzrost znaczenia eksportu, optymalizacja kosztowa we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa to główne cele na nadchodzący okres.

Grupie udało się zwiększyć zysk głównie dzięki poprawie działalności zakładu w Kwidzynie. Spółka realizuje strategię, polegającą na wdrożeniu programu rozwoju eksportu oraz optymalizacji działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W 2016 r. Pamapol rozwijał też procesy marketingowe oraz innowacje produktowe w ramach marek Pamapol i Spichlerz Rusiecki, wprowadzając m.in. nowe rozwiązania w obszarze receptur i dodatkowe funkcjonalności w obszarze opakowań, a także tworząc nową linię produktów convenience w ramach kategorii dań gotowych.

Grupa zapewnia też, że podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia się przed dynamicznym wzrostem cen surowca. Planuje także działania inwestycyjne mające zwiększyć efektywność operacyjną poszczególnych spółek Grupy. 


Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.