Niższe składki na ubiezpieczenie społeczne dla małych firm

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Z nowych rozwiązań skorzysta prawie 200 tysięcy firm.

– Składki na ubezpieczenia społeczne w stałej kwocie dla każdego przedsiębiorcy to poważna bariera
dla tysięcy mikrofirm. Chcemy pozwolić na rozwój każdemu, nawet tym najmniejszym i dlatego
planujemy zmianę, która wprowadzi sprawiedliwe rozwiązania oraz zachęci do wyjścia z szarej strefy
– mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

– Najważniejsza zasada, którą przyjęliśmy projektując nowe przepisy brzmi: żaden przedsiębiorca nie
straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy, a ci, którzy będą
chcieli skorzystać z nowych rozwiązań, będą to mogli zrobić dobrowolnie. W szczególności dotyczy to
przewidzianej w Konstytucji Biznesu ulgi na start oraz możliwości skorzystania z obniżonej przez
pierwsze 24 miesiące podstawy wymiaru składek – podkreśla wicepremier.

Główne założenia ustawy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na
ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości
mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 000 złotych.
Podstawa wymiaru składek będzie proporcjonalna do przychodu tak, aby w momencie osiągnięcia
progu równała się ona obecnej, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Do kogo skierowane jest rozwiązanie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna wysokość składek płaconych przez przedsiębiorcę
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynosi w skali roku 10 503,36 zł. Oznacza to, że
obciążenie przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód niższy niż 2,5-krotność płacy
minimalnej jest nieproporcjonalnie duże. Wysokość składek wpływa często na decyzję o zamknięciu
działalności gospodarczej. Najwięcej przedsiębiorców rezygnuje z dalszego działania po 24
miesiącach, tj. w momencie, w którym tracą oni prawo do korzystania tzw. małego ZUSu.

Uprawnionych do skorzystania z nowych rozwiązań będzie ok. 325 tysięcy firm, z których ok. 187
tysięcy nie może obecnie skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru. Oznacza to, że na niższe
obciążenie może liczyć ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Według Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, dodatkowe, stałe obniżenie składek ubezpieczeniowych, które proponuje rząd, ma więcej wad niż zalet.

Osobom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą warto pomóc wystartować, ale później powinny one konkurować na równych zasadach z pozostałymi przedsiębiorcami. Przywileje podatkowe przyznane dla wybranych, dla pozostałych stanowią dodatkowe obciążenie.

- Płacenie ulgowych składek przez dwa lata, w trakcie mniej więcej 40 lat pracy zawodowej, nie będzie miało znaczącego wpływu na wysokość ich emerytur i rent. Ale stała ulga spowoduje, że mali przedsiębiorcy nie zgromadzą środków nawet na minimalną emeryturę. Obciąży więc pozostałych podatników, którzy będą musieli sfinansować gwarantowane przez państwo minimalne emerytury i renty dla osób uprzywilejowanych i ich rodzin - uważa Jeremi Mordasewicz.

Jego zdaniem, niższe ulgi prowadzą też do nieuczciwej konkurencji na rynku pracy, między małymi przedsiębiorcami a pracownikami obciążonymi pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. - O ile ulga w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej, w której firma już ponosi koszty, a jeszcze uzyskuje niskie przychody, jest uzasadniona, o tyle jej kontynuowanie przez kilkadziesiąt lat byłoby niesprawiedliwe i ekonomicznie nieuzasadnione - podsumowuje Jeremi Mordasewicz.

Zdjęcie: Photogenica

Ilona Mrozowska 2179 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.