Dachser zwiększa przychody i inwestuje

W 2016 r. międzynarodowy operator logistyczny Dachser osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie około 5,71 mld EUR - o 1,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zarówno liczba, jak i tonaż obsłużonych przesyłek zwiększyły się o 2,4 proc. - do 80 mln sztuk i 38,2 mln ton. Wzrost ten był napędzany przez

- Pomimo wahań w światowej gospodarce udało się nam zachować stabilną pozycję rynkową dzięki utrzymaniu wzrostu organicznego na poziomie z lat poprzednich przy jednoczesnym rozwijaniu rozwiązań na potrzeby rynku przyszłości – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.

- Nasze organizacje krajowe notowały zyski dzięki silnemu zapotrzebowaniu na transport transgraniczny w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli chodzi o wymianę towarów, Europa jest i pozostanie rynkiem stabilnym, z wieloma wewnętrznymi powiązaniami – zauważa Bernhard Simon.

Po raz kolejny najwyższą dynamikę wzrostu odnotował obszar Dachser Food Logistics, który wygenerował przychody w wysokości 812 mln EUR – o 9,5 proc. większe niż w roku 2015. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim przez silną działalność krajową w sektorze dóbr konsumpcyjnych w Niemczech. Drugim elementem składowym tego sukcesu były transgraniczne przewozy żywności realizowane w ramach European Food Network.

European Food Network zrzesza 13 partnerów oraz 10 członków stowarzyszonych i świadczy usługi transportu liniowego w 34 krajach, mając największy zasięg geograficzny w całej Europie.

Dachser Air & Sea Logisticsodnotował spadek przychodów o 3 proc. - do 1,54 mld EUR. Liczba przewiezionych przesyłek utrzymała się na poziomie z 2015 r. Niższe przychody były wynikiem zmniejszonych stawek za transporty międzynarodowe, w szczególności we frachcie morskim, oraz negatywnego wpływu wahań kursów walut.

Dachser zwiększył środki na planowane inwestycje z 125 mln euro w 2016 r. do 177 mln euro w 2017 r. Projekty te są ukierunkowane przede wszystkim na rozbudowywanie sieci i poszczególnych lokalizacji, rozwijanie systemów IT oraz prace badawczo-rozwojowe.

Dachser prowadzi również inwestycje w rozwój usług z zakresu logistyki kontraktowej. Tylko przez ostatnie dwa lata zwiększył swoją przestrzeń magazynową o ponad 350 000 mkw., zyskując tym samym miejsce na przechowywanie dodatkowych 300 000 palet. Operator może teraz oferować swoim klientom ponad dwa miliony miejsc paletowych w niemal 200 magazynach na czterech kontynentach.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.