Oshee dla dzieci z domów dziecka

Założona niedawno przez firmę Fundacja Oshee będzie wspierać podopiecznych tych placówek zakupując dla nich sprzęt sportowy.

- Postanowiliśmy założyć Fundację, która swoim charakterem wpisze się w strategię naszej firmy, a jej fundamentem będzie aktywny tryb życia, który chcemy jeszcze bardziej promować wśród młodych ludzi - mówi Dominik Doliński, wiceprezes firmy Oshee.

Projekt zakłada wyposażenie co najmniej 12 wybranych domów dziecka rocznie w sprzęt sportowy wart ok. 250 tys. zł. Co kwartał, specjalnie powołana komisja składająca się z przedstawiciela firmy Oshee oraz kilku zaproszonych gości wybierze trzy domy dziecka, które otrzymają wyposażenie do ćwiczeń o wartości ok. 20 tys. zł każdy.

Firma Oshee zachęca także innych do pomocy. Każdy może zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na powyższy cel kupując izotonik o smaku Red Orange z logotypem Fundacji Oshee, z którego sprzedaży 5 proc. trafi na konto organizacji. Zebrane środki w 100 proc. będą przekazywane na pomoc domom dziecka, ponieważ Fundacja nie ma żadnych kosztów organizacyjnych czy marketingowych.

Domy dziecka chcące zgłosić swój udział w programie „Sprzęt sportowy dla Domów Dziecka” szczegółowe informacje znajdą na stronie http://fundacjaoshee.eu/

- Pomysł na założenie Fundacji nasunął się w momencie, kiedy zaczęliśmy zauważać efekty dotychczasowych działań z innymi podmiotami, które wspieramy. Jest to następstwo naszych starań w kwestii propagowania sportu. Fundacja Oshee będzie dedykowana tym, którzy chcą prowadzić aktywny tryb życia, chcą działać, ale z różnych powodów nie mają takiej możliwości. Mamy też nadzieję, że zmobilizujemy inne firmy do tego typu przedsięwzięć, bo wiemy, że warto się dzielić - mówi Dariusz Gałęzewski, prezes zarządu firmy Oshee.

Oshee od dawna wspomaga i tworzy programy służące wsparciu osób potrzebujących. Współpracuje z Fundacją Rak’n’Roll, promując ideę walki z rakiem, jest partnerem programu Szlachetna Paczka oraz Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Oprócz pomocy finansowej marka Oshee wprowadziła na rynek dedykowane produkty, ze sprzedaży których 5 proc. zysków jest przekazywane organizacjom.

Joanna Hamdan 13649 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.