Podniesienie kapitału nie pomogło Almie

Alma Market zmniejszyła w 2016 r. przychody i pogłębiła stratę netto. Spółka straciła płynność finansową w sierpniu ub.r. Jej przyszłość wciąż jest niepewna, a podwojenie kapitału zakładowego nie pomogło podźwignąć jej z kłopotów.

W 2016 r. Alma wypracowała 587,8 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, czyli o niemal 39 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik ten nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę, że w połowie 2016 r. sieć sklepów liczyła 50 placówek, a obecnie liczy dwie.

Zysk brutto spadł o 39,5 proc. do 157,8 mln zł, natomiast strata operacyjna zmniejszyła się o niemal połowę do 56,7 mln zł z ponad 103,4 mln zł w 2015 roku. Wynik netto był jednak gorszy od tego z poprzedniego roku i zamknął się stratą 197,8 mln zł wobec 98,4 mln zł straty rok wcześniej.

– Po załamaniu się płynności finansowej w sierpniu 2016 r. i złożeniu przez ówczesny zarząd we wrześniu 2016 r. wniosku do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego, na skutek rozwleczenia tego procesu, sprawy spółki skomplikowały się – pisze w liście do akcjonariuszy prezes Almy Rafał Dyląg.

– Pomimo, że 10 stycznia 2017 r. nastąpiło opłacenie emisji akcji serii H i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 5,5 mln zł, to kwota ta nie zapewniłaby możliwości prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę i bieżącego regulowania swoich zobowiązań – dodaje.

Postępowanie sanacyjne spółki zostało przez sąd umorzone, jednak postanowienie to nie zdołało się uprawomocnić ze względu na zażalenie jednego z wierzycieli. Tym samym nie może zapaść postanowienie o upadłości likwidacyjnej spółki, o którą wniosek złożono w lutym.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.