21 kwietnia Dino zadebiutuje na giełdzie

Spółka Dino Polska opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Od środy 22 marca ruszają zapisy na akcje inwestorów indywidualnych.

Według prospektu emisyjnego oferta obejmuje nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Ten z kolei należy do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors.

Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino.

Przewiduje się za to, że po zakończeniu oferty, Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących 51 proc. w kapitale zakładowym spółki, pozostanie nadal jej większościowym akcjonariuszem.

Sama oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5 proc. łącznej liczby akcji oferowanych.

Propozycja jest także adresowana do Inwestorów Transzy Menedżerskiej, czyli przedstawicieli kadry zarządzającej Dino będących uczestnikami Programów Motywacyjnych. Wiadomo już, że akcje należące do Tomasza Biernackiego są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” przez 720 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków Zarządu Spółki oraz pozostałych członków kadry zarządzającej Spółki będących uczestnikami programów motywacyjnych (jako Inwestorów Transzy Menedżerskiej) oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, są objęte umową zakazu sprzedaży typu „lock-up” przez dwa lata od daty debiutu na GPW. W zamian za to spółka zobowiązuje się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w ciągu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym (podstawowym) GPW.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG, a funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 22 marca do 3 kwietnia w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski mBanku.

Według harmonogramu oferty 4 kwietnia 2017 r. nastąpi publikacja informacji „o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów”. W dniach 5 – 7 kwietnia będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych i inwestorów transzy menedżerskiej.

Zakładany pierwszy dzień notowania - w okolicach 21 kwietnia.

Spółka Dino Polska koniec 2016 r. zamknęła liczbą 628 supermarketów.

Katarzyna Pierzchała 1620 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.