Dino Polska rusza z ofertą publiczną akcji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Dino Polska. Spółka planuje go opublikować 20 marca br.

- Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno stopniowe zagęszczanie sieci sklepów w województwach, w których Dino już jest obecne oraz stopniową ekspansję do nowych regionów. Do końca 2020 roku planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów. Otoczenie rynkowe sieci Dino jest sprzyjające, a rynek supermarketów proximity - perspektywiczny. Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych w 2017 roku i w kolejnych latach. Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Grupy Dino – powiedział Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska.

Przewiduje się, że oferta publiczna akcji Dino Polska obejmie nie więcej niż 48 040 000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).

Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S, wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na zasadach określonych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Przewiduje się, że po zakończeniu oferty, Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50 000 000 akcji zwykłych, stanowiących 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie jej większościowym akcjonariuszem.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym księgę popytu będzie także Erste Group Bank AG. Funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się w zatwierdzonym przez KNF prospekcie, który dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.grupadino.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, tj. Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod adresem: www.dm.pkobp.pl.

Joanna Hamdan 13211 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.