Sprzedaż detaliczna w górę, ale wolniej

W lutym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 7,3 proc. wobec lutego 2016 roku. To słabiej niż styczniu i nieco gorzej niż oczekiwali ekonomiści.

Licząc w cenach stałych, czyli z pominięciem inflacji, wzrost wyniósł 5,2 proc. rok do roku wobec 9,5-proc. wyniku ze stycznia.

Najsłabiej wypadły żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost w cenach stałych to 0,7 proc. Ze względu na relatywnie wysoką inflację w tej grupie towarów (4,3 proc. w lutym rdr), w cenach bieżących dynamika była wyższa i sięgnęła 4 proc.

Dobrze radziła sobie branża kosmetyczno-farmaceutyczna; w kategorii „kosmetyki, farmaceutyki, sprzęt ortopedyczny” sprzedaż wzrosła o 12,5 proc. w ujęciu rocznym, zarówno w cenach stałych, jak i bieżących. W stosunku do stycznia w lutym sprzedano mniej we wszystkich sektorach z wyjątkiem samochodów, motocykli i części motoryzacyjnych.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.