Polska z najwyższą dynamiką wzrostu produkcji mięsa drobiowego

W 2016 r. produkcja mięsa drobiowego w UE wzrosła o 4,4 proc. - do 14,4 mln zł. Rynkowi sprzyja wysoki popyt konsumentów na drób. Unijna konsumpcja drobiu wynosi już 26,9 kg na jednego mieszkańca.

Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”, opublikowanej przez Komisję Europejską, produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiowego w UE w 2016 r. wzrosła o 4,4 proc. - do 14,4 mln ton. Produkcji sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie.

Pomimo niższych cen kurcząt brojlerów, unijna produkcja mięsa drobiu zwiększyła się w pierwszym półroczu 2016 r. o 6 proc., jednak w drugiej połowie roku była wyższa już tylko o 1 proc.

Wzrosty produkcji zanotowali w 2016 r. wszyscy znaczący producenci drobiu w UE, oprócz Francji (- 3 proc.), dotkniętej ptasią grypą.

Najwyższą dynamikę wzrostu miała ponownie Polska (+ 13 proc.), a dalej Włochy (+ 6 proc.), Holandia (+ 6 proc.), Hiszpania (+ 5 proc.), Niemcy (+1 proc.) i Wielka Brytania (+1 proc.).

Ogniska ptasiej grypy, które pojawiły się pod koniec ubiegłego roku w kilku państwach członkowskich UE, miały niewielki wpływ na wielkość produkcji kurcząt brojlerów. Bardziej ucierpiała produkcja gęsi, kaczek oraz kur niosek z systemu wolnowybiegowego, ze względu na wymóg utrzymywania ptactwa w zamkniętych pomieszczeniach. Pod koniec 2016 r. wstawienia piskląt do produkcji brojlerów były już niższe niż rok wcześniej, co jest sygnałem spowolnienia wzrostu unijnej produkcji drobiu w 2017 r. i 2018 r. (+0,7 proc. i +0,8 proc.).

W 2016 r. unijna konsumpcja drobiu wzrosła o 3,8 proc. - do 13,8 mln ton, tj. do 26,9 kg na jednego
mieszkańca. Wzrost spowodowany był niskimi cenami drobiu i obfitą podażą.

Komisja Europejska przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2017 r. zwiększy się już tylko o 0,7 proc. - do 13,9, czyli przeciętnie do 27,1 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie niższa niż w poprzednich latach, ponieważ rynek staje się coraz bardziej nasycony. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą jednak nadal faworyzowały mięso drobiu.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej, „Short Term Outlook for EU”, Winter 2017

Zdjęcie: Photogenica

Ilona Mrozowska 2179 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.