Dino potwierdza plan wejścia na giełdę

Spółka Dino Polska potwierdziła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i dopuszczenia oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym warszawskiej giełdy.

Nie jest znana data debiutu spółki na rynku regulowanym (głównym) GPW. Firma zastrzega enigmatycznie, że ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej oraz ziszczenia innych warunków zwyczajowo istniejących przy międzynarodowych ofertach akcji, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru (w tym m.in. od KNF).

Notowanie akcji na GPW będzie także uzależnione od rejestracji akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, od podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych przez akcjonariusza sprzedającego oraz od dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym GPW.

Mimo nieznanej jeszcze daty debiutu widać, że Dino jest już na ostatniej prostej z przygotowaniami do debiutu na giełdzie. Rąbka tajemnicy spółka uchyliła w komunikacie prasowym. Podano w nim, że oferta obejmie nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, czyli do Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych w ramach oferty.

Po zakończeniu oferty Tomasz Biernacki, założyciel Dino, mający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 51 proc. w kapitale zakładowym spółki, pozostanie jej większościowym akcjonariuszem.

Należące do niego akcje będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” przez 720 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Natomiast akcje nabyte przez członków zarządu spółki w ramach pierwszej oferty publicznej będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” przez dwa lata od daty pierwszego notowania akcji na GPW.

W przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje firmy po zakończeniu oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu „lock-up". Z kolei spółka zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW.

Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i Wood & Company Financial Services, a.s. SA (oddział w Polsce). Współprowadzącym księgę popytu będzie także Erste Group Bank AG, natomiast funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Na koniec 2016 r. sieć Dino liczyła 628 sklepów.

Katarzyna Pierzchała 5277 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.