Auchan pyta pracowników o 500+

Pracownicy w Auchan proszeni są o informację, czy pobierają 500 zł na dziecko. Jeśli tak, otrzymują mniejszy zasiłek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sieć chce wliczać do dochodu świadczenie rodzinne - napisał "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta podała, że w Auchan pracownicy mają wypełniać zaświadczenia, czy otrzymują świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Działająca w sieci handlowej Solidarność uważa, że forma zbierania informacji jest niezgodna z prawem. Teoretycznie deklaracja jest dobrowolna, pracownik może odmówić jej wypełnienia.

Gazeta otrzymała jednak sygnały, że kierownicy sklepów osobom, które odmówiłyby przekazania pisma, grożą zwolnieniem z pracy. Auchan chce doliczać 500 plus do dochodu, który jest podstawą do naliczania zapomogi wypłacanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Już po publikacji artykułu operator wystosował komunikat do prasy, w którym Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska napisała: - Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny - czytamy w komunikacie.

Patejko podkreśla, że „składanie oświadczeń jest realizacją wymogu, jaki stawia na pracodawcy ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli zróżnicowania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny (najwyższe świadczenia dla pracowników o najniższym dochodzie na członka rodziny). Nieprawdą jest, że oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu - napisała dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska.

Katarzyna Pierzchała 5273 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.