Stypendia dla dzieci bez rodzin od Henkla i Fundacji Przyjaciółka

Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka po raz dziewiąty przyznały stypendia naukowe uczniom będącym wychowankami domów dziecka w ramach programu "Wiem, że warto się uczyć". W tegorocznej edycji przyznano 16 stypendiów.

Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach wsparcie finansowe otrzymało niemal 300 uczniów, osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się innymi osiągnięciami.

O stypendia w ramach tegorocznej edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” ubiegać się mogli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mowa o wychowankach powierzanych pod opiekę domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. 

Roczne wsparcie dla każdego dziecka uczącego się w szkole gimnazjalnej to kwota 3000 zł, z kolei uczeń szkoły ponadgimnazjalnej otrzyma 4200 zł. Uczniowie w ramach otrzymywanego wsparcia finansowego mogą m.in. dofinansowywać zakup komputera, encyklopedii i słowników, kursy językowe czy pokrywać wydatki związane z rozwojem swoich zainteresowań.

Fundacja Przyjaciółka realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 r. Na stypendia dla 289 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już łączną kwotę 335 tys. zł.

Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.