Zadowolony jak polski konsument

Konsumenci z Polski znaleźli się w grupie najbardziej zadowolonych Europejczyków. Wskaźnik ich zadowolenia w II kw. wzrósł o 5 pkt do 87 pkt ogółem. Nastroje poprawiły się we wszystkich obszarach składających się na ten wynik - informuje Nielsen.

Polacy lepiej postrzegają swoje szanse na rynku pracy (bezrobocie w lipcu spadło do 8,6 proc.), zauważają także poprawę swojej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej ze względu na rosnące płace, wciąż obniżające się ceny (deflacja wciąż jest bliska 1 proc.) oraz program 500+.

Nadwyżki finansowe przeznaczane są przez Polaków na wyjazdy, remonty i zakup ubrań lub odkładane na przyszłość. Oszczędzaniem zajmuje się co trzeci pytany. Zmniejszyła się także liczba Polaków, którym zaspokojenie podstawowych potrzeb pochłania wszystkie dochody. W stosunku do poprzedniego kwartału odsetek respondentów wskazujących tę odpowiedź spadł o 5pp.

Oprócz Polski wskaźnik 85 pkt przekroczyli jeszcze Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, Szwajcarzy, Duńczycy, Czesi, Brytyjczycy, Irlandczycy, Rumuni i Turcy. W naszym regionie najbardziej optymistyczni pozostają nasi południowi sąsiedzi z wynikiem 98 pkt. Wskaźnik dla Europy wzrósł o 1 pkt w porównaniu z I kw. do 79 pkt – to niewiele w zestawieniu z konsumentami z innych kontynentów, gdyż średnia globalna to 98 pkt.

Najmniej zadowoleni na Starym Kontynencie okazali się Białorusini, Ukraińcy, Włosi oraz Grecy – w tych krajach wskaźnik nie przekroczył 56 pkt.

 

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.