Biedronka pnie się w górę

W I kwartale br. sieć zwiększyła sprzedaż o 9,3 proc., a sprzedaż LFL wzrosła o 7,6 proc.

W omawianym okresie Biedronka utrzymała intensywność promocyjną i ulepszała ofertę. Sprzedaż spółki w PLN wzrosła o 9,3 proc. rok do roku, a sprzedaż LfL o 7,6 proc. Zdaniem Jeronimo Martins wpływ na dobre wyniki sieci miał tegoroczny dobry sezon wielkanocny. Jeżeli chodzi o sprzedaż Biedronki w euro, to wzrosła ona o 5,1 proc. i wyniosła 2,282 mld euro. W ciągu pierwszych trzech miesięcy sieć otworzyła 26 sklepów.

W tym roku Jeronimo Martins planuje zainwestować 550-650 mln euro, z czego 45 proc. tej kwoty Grupa zamierza przeznaczyć na inwestycje w Biedronce. Kolejnym celem jest, aby Biedronka stała się dla polskiego konsumenta  sklepem pierwszego wyboru. 

Jeżeli chodzi o wyniki całej Grupy to zysk netto Jeronimo Martins w I kwartale br. wzrósł o 19,3 proc. do 77,3 mln euro.

- Wyniki za I kwartał odzwierciedlają silny początek roku i potwierdzają dynamikę LfL w Polsce i Portugalii. Biedronka nadal jest zaangażowana w nową ścieżkę wzrostu sprzedaży, na której obecnie się znajduje. Firma położyła także większy nacisk na efektywność, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży i rentowności przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. W Portugalii, pomimo konkurencyjnego środowiska, które okazało się jeszcze trudniejsze niż w roku ubiegłym, sieci Pingo Doce i Recheio także zanotowały wzrost - twierdzi Pedro Soares dos Santos, prezes i dyrektor generalny Jeronimo Martins.

W omawianym okresie sieć Pingo Doce zanotowała sprzedaż w wysokości 817 mln euro, a sieć Recheio - 188 mln euro. Także wyniki sieci Ara i Hebe były dobre i wyniosły odpowiednio - 48 mln euro oraz 27 mln euro.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.