W 2016 r. Henkel może nie osiągnąć planowanych 20 mld euro przychodów

Zarząd prognozował, że 2016 r. firma zamknie sprzedażą rzędu 20 mld euro, ale jak przyznaje prezes Henkla, w obecnej sytuacji rynkowej jest to mało prawdopodobne. W 2015 r. przychody grupy Henkel wyniosły 18 mld euro, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji założeń na 2016 r., jednak wahania kursów walut miały i mają negatywny wpływ na wyniki sprzedaży na rynkach wschodzących, zatem z dzisiejszej perspektywy osiągnięcie sprzedaży dokładnie na poziomie 20 mld euro wydaje się mało prawdopodobne - przyznaje Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkla.

Dodaje, że w okresie ostatnich trzech lat firma mierzyła się z bardzo niekorzystnym wpływem różnic kursowych, w szczególności na rynkach wschodzących, sięgającym aż 700 mln euro. - Rok 2016 przyniesie kolejne wyzwania. Na rynkach walutowych nadal panować będzie duża zmienność, a główne waluty, w szczególności na rynkach wschodzących, mogą notować dalsze spadki - przyznaje prezes. 

Wyniki za pierwszy kwartał 2016 r. firmy Henkel zostaną opublikowane 19 maja. W 2015 r. Henkel na świecie wypracował 18 mld euro przychodów, z czego w Polsce - 2,2 mld zł. Oba wyniki są najwyższe w historii.