Grupa Inco zapłaci 2 mln zł kary

W końcu 2011 r. UOKiK zarzucił Grupie Inco (Ludwik) naruszenie konkurencji i zmowę cenową, w związku z czym nałożył na producenta ponad 2 mln zł kary. W styczniu 2012 r. Grupa odwołała się od tej decyzji. W lutym 2016 r. Sąd Apelacyjny w całości oddalił apelację Grupy Inco.

 

W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził m.in., że ze zgromadzonego materiału niezbicie wynika, że porozumienia zostały wprowadzone w życie i przyniosły spółce korzyści. Sąd odniósł się również do zarzutu przedsiębiorcy, że decyzja powinna zostać wydana wobec wszystkich uczestników zmowy, a nie tylko jej inicjatora. Według sądu, dobór stron postępowania antymonopolowego jest jednak wyłączną kompetencją UOKiK. W tym zakresie Urząd działa w ramach uznania administracyjnego i nie ma obowiązku kierowania decyzji do wszystkich uczestników porozumienia.

Przypomnijmy. Pod koniec listopada 2011 r. UOKiK uznał, że Inco-Verirtas przez 10 lat ustalał z dystrybutorami chemii gospodarczej i nawozów ogrodniczych (chodzi tu m.in. o markę Florovit) minimalne ceny odsprzedaży swoich produktów, co jest uznawane za poważne naruszenie konkurencji. W toku postępowania UOKiK nałożył na Inco-Veritas karę w wysokości 2 mln zł

Grupa Inco (wówczas firma nazywała się Inco-Veritas) złożyła wniosek odwoławczy do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Finał sprawa znalazła dopiero w tym roku. 

Przedstawiciele firmy od początku przekonywali, że owszem, kwestionowane zapisy umów dystrybucyjnych istniały, ale nie miały realnego wpływu na rynkowe kształtowanie się poziomu cen; poza tym zapisów tych nie stosowano w praktyce. Nigdy też miały nie przynieść one spółce żadnych korzyści finansowych.

 

Ilona Mrozowska 3000 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }