Kwoty mleczne nadal problemem

Wciąż nie wszyscy rolnicy zapłacili karę za przekroczenie kwoty mlecznej ustalonej na rok 2014/2015. Dla tych w najtrudniejszej sytuacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje nowe rozwiązanie.

Za przekroczenie w roku 2014/2015 kwoty mlecznej polscy rolnicy mają zapłacić łącznie ok. 660 mln zł kary, czyli 90,89 zł, czyli za każde 100 kg nadwyżki surowca. Karę zapłaci 63,5 tysiąca producentów w kraju. Polska wcześniej dwukrotnie przekraczała limit produkcji mleka i płaciła kary. Pierwszy raz było to w roku 2005/2006, a drugi - w roku 2012/2013. Tym drugim razem kara była niewielka - w wysokości 15,5 mln zł - dla większości rolników nieodczuwalna.

W tym roku jedna trzecia rolników będzie musiała zapłacić karę do 1 tys. zł, kolejna jedna trzecia: 1-5 tys. zł, 2 tys. osób - powyżej 50 tys. zł.  Ok. tysiąca dostawców dostarczyło ponad 100 proc. mleka więcej, czyli świadomie podjęło decyzję o zwiększeniu produkcji, a 11 producentów mleka będzie musiało zapłacić karę powyżej 1 mln zł (źródło: PAP).

Karę można było płacić na raty - w tym celu trzeba było złożyć wniosek do właściwego dla działalności firmy czy miejsca zamieszkania rolnika oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Dla rolników w trudnej sytuacji finansowej i w związku z przekroczeniem kwot mlecznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że we wtorek 1 marca 2016 r. opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy. Zakłada on, że Agencja Rynku Rolnego może - na wniosek producenta mleka - wydać decyzję w sprawie umorzenia w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie został skierowany do dalszego procesu legislacyjnego. Aby taka forma pomocy mogła zostać udzielona musi na nią jeszcze wydać zgodę Komisja Europejska.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę przesłanki określone w art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych, a więc m.in.: gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, a także gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. We wniosku o umorzenie producent mleka zobowiązany będzie do przedstawienia swojej sytuacji materialnej i społecznej.

Od 1 kwietnia 2015 r. w UE nie obowiązują już kwoty mleczne.

 

Ilona Mrozowska 3000 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }