UOKiK: Zmowa przetargowa dwóch producentów pieczywa

Urząd ustalił, że Firma Produkcyjno Usługowa Natex z siedzibą Złotnikach oraz Młyn Malinie Dziewit z Malinia wspólnie uzgadniali swoje oferty w przetargach na dostawy pieczywa. Firmy powiązane są rodzinnie i obie pochodzą z woj. podkarpackiego.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję na przedsiębiorców zostały nałożone kary finansowe w wysokości ponad 130 tys. zł. Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli były one dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca rezygnował z zawarcia umowy z usługodawcą. Oznaczało to wybranie oferty drugiego z uczestników zmowy, która była droższa od wybranej pierwotnie.

Jak wskazuje UOKiK, po ogłoszeniu wyników przetargu na pieczywo zwycięzca nie kontaktował się z organizatorem lub podawał lakoniczne i ogólnikowe powody odmowy podpisania umowy, np. przyczyny ekonomiczne, czy zagraniczny wyjazd zarządu. O wspólnym działaniu świadczy m.in. fakt podpisywania w niektórych przypadkach ofert obu przedsiębiorców przez tę samą osobę, te same błędy w dokumentach, brak określonych załączników, czy wysyłanie ofert w tym samym czasie w jednej placówce pocztowej.

W ten sposób przedsiębiorcy, czyli FPU Natex z siedzibą Złotnikach (woj. podkarpackie) oraz Młyn Malinie Dziewit z Malinia, wpłynęli na wyniki ośmiu postępowań o zamówienia publiczne organizowanych m.in. przez domy pomocy społecznej i jednostkę wojskową. W efekcie zmowy organizatorzy przetargów tracili od kilku do kilkudziesięciu tys. zł.

Wspólnym ustaleniom mogły sprzyjać powiązania rodzinne pomiędzy przedsiębiorcami Udziałowcy spółki Młyn Malinie Dziewit są rodzicami i rodzeństwem właścicielki FPU Natex. Prawo nie zabrania w takich przypadkach udziału w przetargach, jednak oferty nie mogą być ustalane wspólnie lecz składane niezależnie od siebie.


Ilona Mrozowska 3000 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }