Sektor FMCG w 2015 r. wydał ponad miliard zł na reklamę

Według raportu Codemedia znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich świadczy o umacnianiu się rynku po kryzysie. Aż jedną czwartą wszystkich wydatków na reklamę ponieśli producenci słodyczy.

Jak pokazuje raport Codemedia w ostatnim kwartale poprzedniego roku sektor przeznaczył na promocję ponad 316 mln zł, czyli o niemal 52 mln zł więcej niż w czwartym kwartale 2014.

Najwyższe budżety na promocję w czwartym kwartale 2015 r. przeznaczyli producenci słodyczy, wydając ponad 80 mln zł, co w ujęciu rok do roku dało wzrost aż o 7 proc. Jednocześnie jednak udział tej kategorii ze względu na dynamiczniejsze wydatki innych sektorów zmalał do 25 proc.

Kategoria osiągnęła także najwyższy wynik w ujęciu całorocznym. W 2015 r. nakłady na reklamę słodyczy wyniosły ponad 262 mln zł, stanowiąc 25-proc. wszystkich wydatków i notując wzrost o 4 proc. w stosunku do całego roku 2014.

Producenci produktów zbożowych, przetworów i przypraw utrzymali swój udział w inwestycjach mediowych na poziomie 16 proc. dzięki blisko 25-proc. wzrostowi inwestycji mediowych kwartał IV’14 do kwartału IV’15. Wydatki tego sektora w ostatnim kwartale roku 2015 wyniosły 51 mln zł.

Największy wzrost w ujęciu kwartalnym odnotował sektor produktów mlecznych osiągając 11-proc. udziału (wzrost o 3 pkt. proc.) za przyczyną 64-proc. wzrostu inwestycji mediowych. Producenci produktów mlecznych, w omawianym okresie ulokowali ponad 34,5 mln zł na promocję produktów.

Podobny udział uzyskała branża alkoholowa, jednak nie zmienił się on w stosunku do kwartału IV poprzedniego roku (wzrost inwestycji na poziomie 21 proc.). Reklamy alkoholi pochłonęły niemal 33,7 mln zł.

Jedyny spadek w porównaniu do czwartego kwartału 2015 i 2014 roku zaliczyła kategoria żywności dla dzieci, na poziomie -10 proc. Wydatki w ostatnim kwartale wyniosły nieco ponad 9 mln zł i stanowiły 3 proc. całości. W ujęciu pełnego roku 2014 do 2015 kategoria ta zanotowała spadek o 8,5 proc.

W ujęciu całorocznym, wydatki reklamowe całego sektora FMCG wzrosły o 8 proc. Najwyższymi wzrostami charakteryzowały się kategorie produktów mlecznych (wzrost o 22 proc.) oraz produktów zbożowych, przetworów i przypraw (19 proc.). Ich producenci wydali w 2015 r. ponad 97 mln zł, czyli 9 proc. wydatków.

Pod względem kanałów mediowych, w których producenci z branży FMCG lokują swoje budżety reklamowe, czwarty kwartał 2015 roku nie przyniósł zaskoczenia – prym stale wiedzie reklama telewizyjna, która w tym okresie zagarnęła 68 proc. mediowych funduszy. Producenci wydali ponad 216 mln zł, notując wzrost na poziomie 16 proc. w porównaniu do Q4 2014. Jednakże ze względu na dynamikę całego rynku na poziomie 20 proc. udziały TV w IV kwartale 2015 się zmniejszyły o 2 punkty procentowe.

Drugim kanałem z największymi wydatkami na promocję branży FMCG były kina. Inwestycje w reklamę kinową wyniosły ponad 38,5 mln zł, co stanowiło 12 proc. budżetów mediowych w ogóle (wzrost udziału o 3 p.p.). Wzrost inwestycji w reklamę kinową w porównaniu z ostatnim kwartałem 2014 r. sięgnął 65 proc.

Na podium znalazła się jeszcze reklama magazynowa, z budżetami rzędu ponad 27,8 mln zł, co stanowiło 9 proc. wydatków we wszystkich kategoriach i wzrostem na poziomie 20 proc. rok do roku w ujęciu kwartalnym (czyli na poziomie całego rynku).

Największe cięcia budżetów mediowych w sektorze FMCG dotknęły reklamy w Internecie, której udział spadł z 4,6 proc. w Q4 2014 do 2,6 proc. w Q4 2015 (spadek inwestycji o - 31 proc. do poziomu 8,3 mln zł). Podobny spadek odnotowała reklama drukowana w dziennikach (o - 31 proc. do poziomu 1,2 mln zł) osiągając zaledwie 0,4-proc. udział w wydatkach.

W ujęciu rocznym, najwyższe przypadają reklamie telewizyjnej. W 2015 r. promocja produktów FMCG w pasmach telewizyjnych przyciągnęła budżety za ponad 700 mln zł, co stanowiło 69 proc. wszystkich budżetów reklamowych. Medium zaliczyło 4 proc. wzrost w stosunku do 2014 r. Pozornie niewielki przyrost to jednak znacząca kwota w wysokości ponad 27 mln zł.

Branża FMCG najmniejsze kwoty przeznaczyła w całym poprzednim roku na reklamę radiową i w gazetach, które zajęły odpowiednio 2 i niecały 1 proc. wszystkich wydatków. Warto także zaznaczyć niski poziom udziału promocji w internecie (około 4-proc. udział), w którym to inwestycje dodatkowo obniżyły się w ostatnim kwartale. Podobnie jak w ujęciu kwartalnym, w porównaniu rocznym największe spadki przypadły budżetom na promocję w gazetach (o 26 proc.) oraz w internecie (o 19 proc.).

W porównaniu całego 2015 i 2014 r. największą dynamikę wzrostu inwestycji odnotowała reklama kinowa (+ 40 proc.) oraz reklama w magazynach (+ 35 proc.). Producenci branży FMCG wydali na te kanały odpowiednio ponad 94 i 89 mln zł.

Joanna Hamdan 8532 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }