Grupa Handlowa PL Plus zachęca do współpracy

Według przedstawicieli GH PL Plus, przystąpienie do grupy stwarza każdemu nowemu partnerowi dodatkowe możliwości rozwoju, zapewniając przy tym wymierne korzyści dla obecnych udziałowców.

- Celem pogłębionej współpracy ma być nie tylko wytworzenie podmiotu generującego określone obroty, ale również umocnienie grupy, która w sposób sprawny i zorganizowany będzie mogła dynamicznie podejmować decyzje zakupowe i generować synergie zakupowe dla udziałowców – mówi Waldemar Mirocha, prezes GH PL Plus.

Firmy zrzeszone w GH PL Plus generują obecnie ponad 7 mld obrotu rocznie, a ambicją zarządu jest osiągnąć na koniec roku skumulowany obrót w wysokości 10 mld zł. Oznacza to, iż Grupa planuje kolejne wzmocnienia w 2016 r.

Rozważane jest m.in. przystąpienie do jednego z zagranicznych aliansów zakupowych, by móc skorzystać z korzystniejszych warunków, negocjowanych na szczeblu międzynarodowym. To ma pozwolić na jeszcze sprawniejsze konkurowanie z międzynarodowymi podmiotami obecnymi na rodzimym rynku.

GH PL Plus jest organizacją zrzeszającą równych partnerów, na równych prawach. Grupa działa już prawie trzy lata i cały czas się rozwija. Jak przyznają udziałowcy GH PL Plus - Bać-Pol, Piotr i Paweł, Polomarket oraz Topaz - każdy z nich skorzystał na jej funkcjonowaniu. Grupa początkowo powołana została w celu stworzenia wspólnej, ekonomicznej marki własnej "Lubię", której portfolio liczy 150 SKU. Z czasem zakres współpracy udziałowców grupy uległ poszerzeniu o wspólne negocjacje z dostawcami.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.