Aldik Nova ze wzrostem przychodów

W 2015 r. obroty firmy, która jest częścią Maxima Grupė i kontroluje 31 sklepów Aldik w Polsce, sięgnęły 44,8 mln euro. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 18,9 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Aldik Nova skupiała się głównie na otwieraniu nowych sklepów i renowacji istniejących - powstało 5 nowych placówek, a 4 zostały odnowione.

Maxima Grupė zainwestowała w Polsce 8,2 mln euro. W 2016 r. rozwój sieci na terenie Polski pozostanie priorytetem.

W 2015 r. skonsolidowane przychody Maxima Grupė w 5 krajach sięgnęły 2,677 mld euro. W porównaniu z 2014 r. oznacza to wzrost o 3,6 proc. Wszystkie spółki należące do Grupy działające w pięciu krajach – Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii i Polsce – zwiększyły swoje obroty. 

W 2015 r. rozwój sieci sklepów należących do spółki był znacznie aktywniejszy niż w poprzednich latach - łącznie otwarto 25 nowych sklepów i odnowiono 16 we wszystkich 5 krajach. Roczne inwestycje w rozwój i wsparcie wyniosły 75,2 mln euro. Pod koniec minionego roku spółki Grupy zatrudniały ponad 31 tys. osób.

- Spójna realizacja strategii biznesowej Maxima Grupė przełożyła się na wzrost wyników wszystkich spółek należących do Grupy. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza i pozytywna ocena osobistych finansów konsumentów spowodowały zwiększenie konsumpcji, a w konsekwencji naszą sprzedaż. Myślę, że wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez oferowanie produktów zgodnych z ich potrzebami, przyczyniło się do osiągniecia dobrych wyników grupy naszych spółek - powiedziała Neringa Janavičiūtė, dyrektor generalny Maxima Grupė.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.