GUS: umowa zlecenie nie z własnego wyboru

GUS zbadał inne niż na umowę o pracę formy zatrudnienia. Pracuje tak prawie 7 proc. Polaków, najczęściej mężczyźni i mieszkańcy miast. Dominują umowy zlecenie i argumenty, że praca na takich warunkach wykonywana jest "nie z własnego wyboru".

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. (to najnowsze badanie, opublikowane 27 stycznia br.) 6,9 proc. ogółu wszystkich pracujących Polaków zadeklarowało wykonywanie pracy w ramach nietypowych form zatrudnienia. Wśród nich większość (55,4 proc.) stanowili mężczyźni, natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania - mieszkańcy miast (79,4 proc.).

Dla 4,4 proc. badanych praca na umowę inną niż tradycyjna była pracą główną. Również wśród tej części większość stanowili mężczyźni (53,1 proc.) oraz mieszkańcy miast (78,8 proc.).

Struktura pracujących w nietypowych formach zatrudnienia w ramach pracy głównej:

65,7% - umowa zlecenie
16,1% - świadczenie usług przez samozatrudnienie prowadzącego działalność gospodarczą
9,9% - umowa o dzieło
8,3% - pozostałe umowy cywilnoprawne

GUS informuje, że przeważająca część osób pracujących w pracy głównej na umowach cywilnoprawnych pracowała w takiej formie nie z własnego wyboru. Odsetek ten był najwyższy wśród osób pracujących na umowę zlecenie (84,3 proc.).

Biorąc pod uwagę samozatrudnionych w przypadku 51,3 proc. osób z tej grupy to pracodawca uzależnił powierzenie pracy od założenia przez nich działalności gospodarczej, natomiast pozostałe 48,7 proc. badanych podjęło decyzję o takiej formie wykonywania pracy samodzielnie.

W sumie osoby pracujące w pracy głównej na umowach cywilnoprawnych bez możliwości wyboru innej formy zatrudnienia oraz osoby samozatrudnione, zmuszone przez pracodawcę do podjęcia takiej formy zatrudnienia, stanowiły 3,3 proc. ogółu osób pracujących.

Biorąc pod uwagę grupy wieku najczęściej nietypowe formy zatrudnienia występowały wśród osób pracujących w wieku 15-24 lata. Odsetek tego typu zatrudnienia w pracy głównej wśród wszystkich osób pracujących w tym wieku wyniósł 13,1 proc. (dla całej populacji pracujących było to 4,4 proc.). Drugą grupą pracujących z najwyższym odsetkiem zatrudnienia w oparciu o nietypowe formy zatrudnienia (7 proc. pracujących w tej grupie wieku) były osoby w wieku 60 lat i więcej. Obserwacja ta w obu przypadkach dotyczy jednak przede wszystkim umów-zlecenia oraz umów o dzieło.

Najczęściej praca w nietypowych formach zatrudnienia wykonywana była przez osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (6,7 proc.).

*Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego "Nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana" przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r. łącznie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badaniem objęto 12,5 tys. osób

Ilona Mrozowska 2999 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }