Statystyczny Polak produkuje rocznie ok. 332 mln kg odpadów

Według danych Fundacji ProKarton nawyki Polaków w kwestii segregacji odpadów zmieniają się na lepsze, ale nadal tylko 20 proc. odpadów z gospodarstw domowych zostaje poddana recyklingowi.

Statystyczny mieszkaniec Polski produkuje rocznie ok. 332 kilogramów odpadów komunalnych, podczas gdy średnia unijna wynosi 524 kg. Poziom odzyskiwania surowców w procesie recyklingu pokazuje jednak, że Polska nie jest zieloną wyspą na mapie Europy. Tylko ok. 20 proc. uzyskanych odpadów komunalnych trafia u nas do ponownego przetworzenia, podczas gdy w Belgii poziom ich odzyskiwania oscyluje w granicach 58 proc., a w Niemczech – aż 62 proc. (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za Eurostatem). 

Nawyki Polaków zmieniają się jednak na lepsze. W ostatnich kilkunastu latach to właśnie w Polsce (oraz w Irlandii i Norwegii) w największym stopniu zmniejszył się odsetek odpadów komunalnych składowanych na masowych wysypiskach. Choć daleko nam do unijnej średniej, zaczynamy sortować odpady chętniej i częściej (Europejska Agencja Środowiska za Eurostatem). 

Z badania ośrodka TNS Polska „Czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?”, zrealizowanego na zlecenie Fundacji ProKarton w maju 2015 r. wynika, że 61 proc. Polaków systematycznie segreguje śmieci, a sporadycznie robi to 17 proc. z nich. Jednak 7 mln konsumentów wciąż (w najlepszym wypadku) wyrzuca wszystko do jednego pojemnika.

Jak wynika z danych Fundacji ProKarton, najczęściej odpady sortują mieszkańcy regionu południowego i zachodniego[1] (robi to ok. 81-82 proc. respondentów). W pozostałych częściach Polski segregowanie ma w nawyku ok. 75-77 proc. konsumentów. Ponad połowa Polaków regularnie segreguje śmieci, a sporadycznie robi to prawie co piąty z nas. Częściej do niewiedzy, jak segregować kartony do płynnej żywności, przyznają się mężczyźni, osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkańcy średnich (20-100 tys. osób) miast. Mieszkańcy regionu południowego częściej niż osoby z innych części Polski wspominali, że system zagospodarowania odpadów nie działa (24 proc.) lub, że nie wiedzą, do jakiego pojemnika wrzucić kartony po mleku i sokach (20 proc.).[1] Podział na regiony według województw: północny (pomorskie, zachodniopomorskie), wschodni (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), centralny (mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie), południowy (małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie), zachodni (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie).