9 mln Polaków ma wątpliwości, do którego pojemnika wrzucać kartony po mleku i sokach

Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Fundacji ProKarton wynika, że więcej niż co piąty Polak nie segreguje odpadów, a 28 proc. ankietowanych nie wie, do jakiego pojemnika wrzucać zużyte kartony po mleku i sokach.

Już od prawie dwóch lat w Polsce obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Tak zwana „ustawa śmieciowa” pozytywnie wpłynęła na nawyki Polaków - prawie 68 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że regularnie segreguje zużyte kartony po mleku i sokach. Zawsze robi to 40 proc., przeważnie 28 proc. Nigdy za segregację kartonów nie zabrał się co piąty zapytany (22 proc.). Sporadycznie robi to 10 proc. respondentów.

Wyniki badania wskazują, że 28 proc. respondentów nie wie, do jakiego worka czy pojemnika należy wrzucać kartony po mleku i sokach – to aż 9 milionów Polaków, którzy potrzebują dodatkowej edukacji na temat selektywnej zbiórki.

Autorzy badania sprawdzili, dlaczego więcej niż jedna czwarta ankietowanych nie segreguje kartonów do płynnej żywności. Jako jedną z głównych przyczyn badani wymieniali brak dobrej infrastruktury – 28 proc. odpowiada, że w ich najbliższej okolicy nie ma odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki, 22 proc. mówi, że w ich domu nie ma miejsca na segregację, 18 proc. nie chce się tego robić, a 17 proc. respondentów nie segreguje, bo nie wierzy w sprawność systemu zagospodarowania odpadów. Ponadto, spośród osób, które nie prowadzą regularnej segregacji, 13 proc. nigdy nie słyszało o recyklingu kartonów po mleku i sokach, a kolejne 13 proc. nie ma pojęcia, do którego pojemnika wrzucać takie kartony.

Tym, co mogłoby przekonać badanych do segregacji kartonów po mleku i sokach, jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki (33 proc.), posiadanie odpowiednich pojemników w domu (23 proc.), pewność, że system zarządzania odpadami działa rzetelnie (22 proc.) oraz instrukcja, która w prosty sposób wyjaśniałaby zasady segregacji (14 proc.).

Badacze zapytali, kto zdaniem respondentów powinien odpowiadać za edukację dotyczącą właściwej segregacji kartonów. Dla 23 proc. Polaków to zadanie należy do władz samorządowych (miasta, gminy, województwa). Według 15 proc. edukacja na ten temat powinna przebiegać przede wszystkim w szkole, zaś 13 proc. respondentów odpowiedziało, że odpowiedzialność za nią ponoszą media.

- Największym wyzwaniem nadal pozostaje dostęp do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, których często brakuje w najbliższej okolicy. Bardzo potrzebna jest też szersza edukacja społeczna na temat problematyki zagospodarowania odpadów - komentuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton. 

Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.