Rekordowy początek roku dla Henkla

W pierwszym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży firmy Henkel wzrosły o 12,7 proc., osiągając nienotowany wcześniej rekordowy poziom kwartalny 4,4 mld euro.

W ujęciu organicznym, czyli po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,6 proc. 

- Dzięki wysokiemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, przejęciom dokonanym w ubiegłym roku oraz wysokiemu kursowi dolara Henkel zanotował najwyższe w dotychczasowej historii firmy przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym - podkreśla Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. - Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się wszystkie sektory biznesowe firmy. Po raz kolejny też udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki na rynkach wschodzących − dodaje.

W Europie Zachodniej przychody Henkla wzrosły o 5,6 proc. - do 1,5 mld euro (w ujęciu organicznym przychody były zbliżone do roku ubiegłego), a w Europie Wschodniej - 625 mln euro wobec 670 mln euro w tym pierwszym kwartale 2014 r. (w tym regionie wzrost organiczny wyniósł 6,7 proc., głównie za sprawą dwucyfrowego wzrostu sprzedaży odnotowanego w Rosji).