Sąd: wolne od GMO są nie tylko jaja Farmio, ale i każde inne

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zakończył się trwający od maja 2013 r. proces z powództwa Farmio przeciwko Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz - o ochronę dóbr osobistych. Sąd oddalił pozew Farmio.

Jak poinformował zarząd Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wyrok ten utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 7 sierpnia 2014 r. oddalające pozew Farmio przeciwko Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz, jako niezasadny.

Firma Farmio domagała się od Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz odszkodowania i publikacji sprostowań dotyczących treści zamieszczonych na stronie internetowej tej organizacji 13 maja 2013 r. w artykule pt. "Jaja i mięso pochodzące od drobiu żywionego paszami GMO nie są żywnością GMO. Są wolne od GMO." 
 
Artykuł ten zawierał informacje o wynikach badań naukowych potwierdzających, że pasze GMO nie są zagrożeniem dla konsumentów oraz powoływał się na ustawodawstwo unijne pozwalające na obrót, wytwarzanie i skarmianie pasz zawierających surowce GMO. Tym samym treści te odnosiły się do praktyk rynkowych polegających na reklamie jaj i informacjach dla konsumentów – wolne od GMO. W świetle badań naukowych i obowiązujących przepisów, takie praktyki wprowadzają w błąd konsumentów, wykorzystują niewiedzę na temat GMO i wzbudzają nieuzasadniony lęk.
 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał wcześniejsze stanowisko Sądu Okręgowego w Poznaniu, że "oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumentów w błąd przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości fakt, że reklamy i opakowania stwierdzają, że jaja farmio są wolne od GMO i potwierdza to zamieszczony na nich znak zakazu z przekreślonym GMO. W świetle dokonanych ustaleń w zakresie aktualnej wiedzy naukowej o GMO jest oczywistym, że wolne od GMO są również każde inne jaja, w tym jaja od kur, karmionych paszami GMO."
Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.