Nowy projekt Makro

Sieć otworzyła Akademię Świeżej Żywności.

Akademia Świeżej Żywności to centrum szkoleniowe, którego celem jest rozwój menedżerów działów świeżej żywności Makro i ich zespołów poprzez dostarczenie im "kompleksowej" wiedzy teoretycznej oraz możliwości sprawdzenia jej w praktyce.

Zdaniem Makro dzięki szkoleniom pracownicy staną się najwyższej klasy specjalistami w swojej dziedzinie, co pozwoli nie tylko zapewnić klientom firmy możliwie jak najlepszą obsługę, ale i wpłynie na konkurencyjność Makro na rynku dystrybutorów świeżej żywności.

Akademia mieści się w hali w Łodzi i w ciągu najbliższych dwóch lat weźmie w niej udział prawie 600 osób.

Joanna Hamdan 13852 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.